Caperio

CAPERIO SKOLA LEVERERAR DAGENS, OCH MORGONDAGENS PEDAGOGIK

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 10:09 CET

Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte nyligen Freinetskolan Hugin i Norrtälje. Han imponerades av den pedagogik och den arbetsmetod som skolan erbjöd sina elever.

Caperio Skolpartner gläds åt detta då en av våra skolor, i det här fallet, Freinetskolan Hugin lyfts fram som ett exempel på vad man kan åstadkomma med rätt vilja och förutsättningar. Vi är inte förvånade då vi i vårt erbjudande med digitala verktyg i skolan sätter just det pedagogiska förändringsarbetet i fokus. Det är viktigt att känna till de möjligheter och ambitioner skolan har. Med den kunskapen kan vi titta på detaljer som gör avsevärd skillnad för lärare, elever och måluppfyllnad.  Vår kompetens inom dessa områden samt styrka inom logistik, finansiering och leverans skapar en komplett tjänst där alla är vinnare.

Vi ställde några frågor till Marita Sandin Larsson - rektor på Freinetskolan Hugin för att ta reda på deras framgångsrecept.

Vad gör Freinetskolan Hugin så unik som skola?

- Vi har ett gemensamt förhållningssätt till lärande. Det är inget konstigt att testa olika modeller, tvärtom det gör vi gärna och utvärderar sedan vad som var lyckat och vad vi kan ändra.

Hur viktigt tror du att det är att man "Tänker om" inom svensk skola, och hur viktigt är det lustfyllda lärandet?

- Jag tror att det är viktigt att man lyssnar till våra barn och ungdomar och ser i vilken värld de befinner sig. Att skapa samband mellan deras värld och skolan för att få ett begripligt sammanhang. Sedan är inte allt lust, vissa saker måste man göra oavsett man vill eller inte och det är också viktigt att lära sig. Man lär för livet, inte för skolan.

Hur tror du att framtidens skola kommer att se ut och hur ser skolans roll ut i morgondagens samhälle?

- Jag är rädd för att många känner sig styrda av den nya läroplanen med de många

krav som ska uppfyllas. Detta tillsammans med Björklunds krav på katederundervisning och tidigare satta betyg, är en risk som gör att man inte vågar ta nya pedagogiska grepp. Så jag tror det krävs mod, och tillit till den egna kraften att vilja lära. Digital teknik är redan ett faktum och kommer att ses som ett naturligt hjälpmedel i framtiden. Förhoppningsvis mer trådlösa enheter!

Vad är viktigt i er satsning från Caperio som är er leverantör?

Att vi hålls uppdaterade på nya digitala verktyg. Så att mina pedagoger kan hitta vägar för användandet. Sedan är det upp till mig och pedagogerna att finna pedagogiska grepp som införlivar dessa verktyg. Det är också viktigt för oss, som ligger i framkant, att vi får hjälp att hitta andra goda exempel där vi kan finna inspiration

Vi på Caperio Skolpartner tycker givetvis det är kul när vi får ett kvitto på den skillnad vi, tillsammans med skolan, kan göra. Det skapar ett engagemang och driv som gör att vi ytterligare fördjupar oss i de krav man bör ställa på dagens, och morgondagens skola. 


Kort om Caperio: På Caperio värderar vi mötet mellan människor mer än något annat.  Nöjda medarbetare gör oss till Sveriges bästa arbetsplats och det ger i sin tur nöjda kunder och god lönsamhet. Ett högt engagemang och lång erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen. Före, under och efter en förändring finns vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas. 

2011 omsatte Caperio ca 700 MSEK 2011 och har ca 185 anställda fördelade på sex orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är Certified Adviser och Likviditetsgarant.