Caperio

CAPERIO UTÖKAR EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 16:45 CET

Senare delen av 2013 har präglats av fortsatt svag efterfrågan på produktsidan. Detta innebär att Caperio under kvartal 4, historiskt sett ett starkt kvartal, inte fullt ut kommer att nå förväntat lönsamhetsmål. Caperio utökar därför sina åtgärder inom ramen för CAP (Caperio Accelerator Program) för att stärka lönsamheten.

CAP lanserades hösten 2013 med syfte att aktivt och kontrollerat se över verksamheten ur ett lönsamhetsperspektiv. Programmet omfattar de aktiviteter som har störst effektiviseringspotential de kommande 15 månaderna. Programmets mål var initialt 30 MSEK men utökas nu med ytterligare åtgärder motsvarande 15 MSEK. Sammanlagt omfattar programmet åtgärder om 45 MSEK som ska förbättra lönsamheten på EBITDA-nivå 2014.

– Inom CAP tar vi nu stora steg i processen mot ett mer fokuserat Caperio. Vi har haft en enorm tillväxt i volym och personal och har inte avvecklat olönsamma affärer och områden i samma utsträckning som vi byggt vår nya affärsmodell. Parallellt med detta ser vi hur kundernas köpbeteende förändrats snabbare än vad både vi och marknaden förväntade sig. Vi har gjort vår hemläxa och lägger ett föränderligt 2013 bakom oss med fullt fokus på ett väsentligt starkare 2014. Tryggheten ligger i vår starka säljkultur, våra goda kundrelationer och med ett mer tydligt och fokuserat erbjudande ser vi fram emot 2014 med stor tillförsikt, säger Christer Haglund, VD på Caperio.

Det utökade programmet omfattar kraftfulla åtgärder för att snabbt förbättra lönsamheten.

Huvudpunkterna är följande:

  • Avveckling av Norrköpingskontoret då verksamheten inte utvecklats som planerat. 
  • Konsolidering av logistikverksamheterna i Göteborg och Enköping. Införande av en ny lönemodell under 2014.

– Dessa åtgärder tillsammans med fortsatt hårt arbete med CAP ger oss möjligheten att gå in i det nya året med väsentligt bättre förutsättningar. Denna analys och inventering kommer fortsätta så att vi i mitten på januari 2014 till 110% kan fokusera på framtiden, avslutar Christer Haglund.


Kort om Caperio: På Caperio värderar vi mötet mellan människor mer än något annat.  Nöjda medarbetare gör oss till Sveriges bästa arbetsplats och det ger i sin tur nöjda kunder och god lönsamhet. Ett högt engagemang och lång erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen.

2012 omsatte Caperio ca 983 MSEK och har ca 200 anställda fördelade på sju orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är Certified Adviser och Likviditetsgarant.