Caperio

CAPERIOS ÅTGÄRDSPROGRAM GER EFFEKT

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 09:12 CEST

Caperios första kvartal 2014 präglades av en positiv vändning av verksamheten efter det bekymmersamma 2013. I korthet har Caperio genomfört ett antal genomgripande förändringar i syfte att förbättra lönsamheten vilka nu börjar ge effekt. Parallellt med en stark erbjudandeutveckling har ett antal kraftfulla besparingsinitiativ genomförts. Några exempel på detta är stegvis avveckling av olönsamma verksamheter och kunder, genomlysning och effektivisering av logistikverksamheten samt införande av ny lönemodell för 2014.

1 JANUARI - 31 MARS 2014

  • Nettoomsättningen ökade med 9 % till 198,2 mkr (182,6) 
  • EBITDA ökade till 2,6 mkr (-2,0) 
  • Periodens resultat uppgick till -1,0 mkr (-4,2) 
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,21 kr (-0,88) 
  • Antalet anställda minskade till 194 (197)

”Vi ser hur vårt åtgärdsprogram CAP ger effekt. Resan har varit tuff och kommer också att vara så en bit in i andra halvåret, men framgångskänslan är tillbaka. Samtidigt som jag känner med de duktiga personer som har varit tvungna att lämna oss under denna tuffa tid, så gläds jag åt vårt stegvisa återställande av Caperio till en mer rörlig, fokuserad och lönsammare verksamhet.”, säger Christer Haglund, CEO för Caperio Holding AB.

MER INFORMATION Fullständig delårsrapport avseende januari – mars 2014 för Caperio Holding AB bifogas detta pressmeddelande och finns på www.caperio.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Christer Haglund, CEO
Tel: 08-562 175 01
christer.haglund@caperio.se

Lars-Ove Wåhlander, CFO
Tel: 08-562 175 63
lars-ove.wahlander@caperio.se

Kort om Caperio: Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer Cloud- och managerade tjänster, konsulttjänster och produkter för att optimera kundens IT-investering. Erbjudandet är inriktat på lösningar för IT-infrastruktur. Ett högt engagemang och lång erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen..

2013 omsatte Caperio ca 964 mkr och har drygt 200 anställda fördelade på fem orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser och Likviditetsgarant.