Caperio

CAPERIOS OMSTRUKTURERING FORTSÄTTER

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 08:59 CET

Caperio har 2013 präglats av arbetet att ta Caperio till nästa nivå med ett ökat tjänsteinnehåll i leveransen. Omsättning under fjärde kvartalet och ackumulerat är strax under föregående års nivå. Caperio har vidtagit omfattande åtgärder för att få tillbaka lönsamheten.

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2013

 • Nettoomsättningen minskade något till 963,8 mkr (983,3) 
 • EBITDA uppgick till -18,8 mkr (29,2) 
 • Poster av engångskaraktär belastar EBITDA med 20,5 mkr 
 • Periodens resultat uppgick till -28,5 mkr (10,4) 
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -5,94 kr (2,18) 
 • Antalet anställda ökade till 212 (188) 
 • Ingen utdelning föreslås (1,00 kr per aktie)

1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2013 

 • Nettoomsättningen minskade till 252,6 mkr (273,0) 
 • EBITDA uppgick till -18,8 mkr (11,1) 
 • Periodens resultat uppgick till -20,3 mkr (5,4) 
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -4,22 kr (1,14)

– 2012 var ett år då vi slarvade med grundträningen, det fick vi äta upp 2013. Under 2013 har vi tagit kontroll igen, gjort det nödvändiga grundarbete som behövs för att lyckas och har till stora delar en helt ny ledning i bolaget. Arbete kvarstår, men vi ska ta tillbaka vår position som en lönsam kvalitetsleverantör av IT-tjänster inom infrastrukturområdet. Vi är positiva och tacksamma för att vi tog tag i förändringen i tid även om vi gärna undvikit några av de lärdomar vi nu tar med oss in i framtiden. Jag känner en stor tilltro i det vi gör just nu - fokus, säger Christer Haglund, CEO för Caperio Holding AB.

MER INFORMATION 

Fullständig delårsrapport avseende januari – december 2013 för Caperio Holding AB bifogas detta pressmeddelande och finns på www.caperio.se.

För mer information, kontakta:

Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB
Tel: 08-562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.se

Lars-Ove Wåhlander, CFO 
Tel: 08-562 175 63
E-post: lars-ove.wahlander@caperio.se 

Kort om Caperio:  Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer managerade tjänster, produkter och konsulttjänster för att optimera kundens IT-investering. Erbjudandet är inriktat på lösningar för IT-infrastruktur. Ett högt engagemang och lång erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen. Före under och efter en förändring finns vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas.

2013 omsatte Caperio ca 964 mkr och har drygt 200 anställda fördelade på sex orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB
(tel. nr 08-503 015 50) är Certified Adviser och Likviditetsgarant.