Capilon

Capilon AB (publ): anger finansieringsstrategi för nya förvärv

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:27 CEST

Capilon AB (publ) har för närvarande fem aktiva förvärvsdiskussioner, vilka kan leda till ett eller flera företagsförvärv under andra halvåret 2008. Finansieringsstrategin för nya företagsförvärv är betalning genom egna aktier i Capilon, banklån samt egna likvida medel. Ingen företrädesemission är planerad att genomföras. Samtliga fem förvärvskandidater, som utvärderas av Capilon, har en vinstmarginal på ca 20 %.

- En av våra främsta finansiella styrkor är just möjligheten att finansiera nya förvärv genom betalning med egna aktier i Capilon, säger Capilons VD, Alex Molvin.

Capilons dotterbolag Österby Marine förvärvades till 100 % år 2007 genom betalning med egna aktier i Capilon, via en apportemission.

Capilon har som målsättning att under 2008 genomföra företagsförvärv som bidrar till att höja lönsamheten i koncernen.

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Capilon AB (publ), E-post: alex.molvin@capilon.se, Tel: 0708-253990

Capilon AB (publ)
Adress: Järnvägsgatan 23
252 24 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 24 01 12
Fax: +46 (0)42 24 16 01
E-post: info@capilon.se
www.capilon.se

 

Capilon AB (publ) är ett listat riskkapitalbolag inriktat på industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Capilon äger dotterbolagen TermoRegulator och Österby Marine. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme och inredning. Österby Marine är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. Capilon är listat på First North vid OMX Nordiska Börs Stockholm och har HQ Bank AB som Certified Adviser.