Capilon

Capilon AB (publ): Vice ordförande ökar innehav

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:31 CEST

Greg Tsakiris har köpt 60 000 aktier i Capilon AB (publ), där han är vice ordförande. Efter köpet uppgår hans innehav till 1950 438 aktier, motsvarande 5,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Capilon AB (publ), E-post: alex.molvin@capilon.se, Tel: 0708-25 39 90

Capilon AB (publ)
Adress: Järnvägsgatan 23
252 24 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 24 01 12
Fax: +46 (0)42 24 16 01
E-post: info@capilon.se
www.capilon.se

Capilon AB (publ) är ett listat riskkapitalbolag inriktat på industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Capilon äger dotterbolagen TermoRegulator och Österby Marine. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme och inredning. Österby Marine är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. Capilon är listat på First North vid OMX Nordiska Börs Stockholm och har HQ Bank AB som Certified Adviser.