Capital Oil

Capital Oil: Förändrad ägarsituation

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 11:25 CET

Ny förteckning över de största aktieägarna i Svenska Capital Oil AB publiceras i dag på bolagets hemsida. Där framgår att den tidigare störste ägarens, Sadkora Resources AB, andel minskat från tidigare 16,25% till 3,08% av antalet aktier i bolaget. Orsaken är inte att Sadkora avyttrat merparten av sitt innehav, utan att dessa aktier varit pantsatta och panträttsinnehavaren, trots Sadkoras protest, har realiserat panten.

Sakförhållandet bakom den förändrade ägarbilden enligt aktieboken är att Sadkora Resources AB som säkerhet för Sadkoras åtagande i ett bolag utanför Capital Oil-sfären har pantsatt ca 80 % av sitt innehav av Capital Oil-aktier. Panthavaren har realiserat panten i december 2009. Sadkora Resources AB protesterade genom sin advokat mot detta förfaringssätt eftersom Sadkora anser att denna pantrealisation saknar legal grund. Resultatet av denna protest föreligger ännu inte.

Eftersom den nya ägarsituationen är registrerad i aktieboken återspeglas den nu också på bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:

Leif Larsson, VD
telefon 031-759 50 71
mobil 0708-40 82 71
e-post leif@capitaloil.se

Lennart Claesson, CFO
telefon 031-759 50 72
mobil 0705-70 70 32
e-post lennart@capitaloil.se

Svenska Capital Oil är ett svenskt prospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält i första hand i västra Ukraina vid Karpaterna. Bolagets strategi är att hitta undervärderade fält med behov av kapital för att få igång produktion. Bolaget utvecklar fälten med modern teknik. Den producerade oljan ska sedan säljas lokalt eller på världsmarknaden. Capital Oil samarbetar med de ukrainska statliga och kommunala bolagen Bogorochanynaftogas (BNG) och Zahidukrgeologia(ZUG) för utvinning i licensblocken Kubash-Lukva, Maydan och Gorodok.

Capital Oils ledning har lång erfarenhet av oljebranschen såväl i det forna östblocket som i övriga världen omfattande såväl prospektering som produktion och försäljning av olja.

Capital Oil har sitt säte i Göteborg och aktien handlas på First North under beteckningen COIL. För vidare information se www.capitaloil.se.