Capona AB

Capona breddar sin verksamhet

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 08:52 CEST

Caponas styrelse har beslutat bredda Caponas verksamhet till att även omfatta ägande och förvaltning av andra typer av fastigheter än hotellfastigheter. Detta görs bland annat för att fortsätta utveckla Capona samt att Caponas organisation och styrelse har bred erfarenhet av och kunskap om fastigheter. Verksamhetsbreddningen möjliggör därmed vidare bland annat fastighetsinvesteringar till bättre avkastningsnivåer än vad som idag är möjligt.

För att effektivisera och skapa så bra avkastning som möjligt på Caponas likvida medel har styrelsen även beslutat föreslå bolagsstämman att fatta beslut om ändring av bolagsordningen till att även omfatta ägande och förvaltning av lös egendom. Detta för att möjliggöra möjligheten till att kunna göra placeringar i olika typer av investeringar som inte nödvändigtvis behöver vara fastigheter eller fastighetsrelaterade.


Stockholm den 30 mars 2006
Capona AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Clas Hjorth, VD, tel +46 8 446 59 71
E-post: clas.hjorth@capona.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se

Ekonomisk information från Capona lämnas vid följande tillfällen:
Delårsrapport per 31 mars 2006 Torsdagen den 27 april
Delårsrapport per 30 juni 2006 Torsdagen den 13 juli
Delårsrapport per 30 september 2006 Torsdagen den 19 oktober

Kort om Capona
Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 30 mars 2006 består av totalt 22 fastigheter, varav 18 hotellfastigheter och en projektfastighet i Sverige samt tre hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 2 600. Projektfastigheten, Centralposthuset i Göteborg, ska konverteras till ett högklasshotell. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell.