Capona AB

Capona säljer kontorsdelen av Uppsalafastighet

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 10:17 CEST

Capona säljer kontorsdelen av sin hotellfastighet Scandic Hotel Uplandia Uppsala för 36 MSEK och med en realisationsvinst om cirka 4 MSEK. Köpare är Arostornet AB. Fastigheten tillträds av köparna när fastighetsregleringen är genomförd, vilken beräknas vara klar under november 2003. Den avstyckade kontorsdelen består av cirka 4 000 kvm kommersiella ytor. Efter försäljningen kommer fastigheten Scandic Hotel Uplandia Uppsala att bestå av drygt 5 200 kvm hotellyta.

"Att sälja kontorsdelen är naturligt för oss eftersom vi på ett enkelt sätt kunde stycka av kontors-delen och därmed skapa en ren hotellfastighet.", säger Olle Persson, VD i Capona.

Danderyd den 9 oktober 2003
Capona AB (publ)


KORT OM CAPONA
Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighets-bolagen på den nordiska marknaden. Fastighetsbeståndet består av totalt 41 hotellfastigheter varav 32 är belägna i Sverige, fyra i Norge, tre i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 6 600. Capona är noterat på O- listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell.

För ytterligare information kontakta:
Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72
E-post: olle.persson@capona.se

Clas Hjorth, vVD, tel. 08-446 59 71
E-post: clas.hjorth@capona.se