FORES

Carbon Capture and Storage (CCS) – framtidens klimatsvar eller en osäker nödlösning?

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2016 06:00 CEST

CCS - en nödlösning eller klimatsmart? Tankesmedjan i Almedalen 4/7!

CCS är omtvistat, men när ett beslut fattas om dess framtida kapacitet kommer det inte desto mindre påverka svensk klimatpolitik. Fores är på plats i Almedalen med seminarium om ett högaktuellt ämne med representanter från forskning, politik och miljörörelsen! Måndag 4/7 kl. 13, Donners Brasserie.

Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman kallar geologisk lagring av koldioxid för en reservplan. Industri och forskning anser däremot att det är den enda framkomliga vägen om klimatmålen ska nås, och att regeringen nu måste ta fram en CCS-strategi för Sverige. Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma pekar på vikten av folklig förankring och uttrycker det som:

– Men om samhället inte accepterar att vi pumpar koldioxid tillbaka in i marken, då kan man fetglömma den här lösningen. Om man inte tar in aspekten med samhällets bemötande, då riskerar man att satsa pengar på fel häst. (Altinget feb 2016).

Tankesmedjan Fores välkomnar er till Almedalens seminarium om CCS – Sveriges klimatsvar eller en osäker nödlösning? Panelen består av Filip Johnsson, professor i energi och klimat, Chalmers, Markus Wråke, energiansvarig, IVL och Stefan Sandelin, utvecklingschef Cementa. Markus Larsson, vikarierande programchef Fores kliamt- och miljöprogram, modererar.

4 juli 2016
kl. 13:00 – 13:50
Donners Brasserie’s terrass, Donners plats 3, Visby

För mer information, besök www.fores.se/almedalen-2016