Cardo AB

Cardo AB offentliggör förändring av aktiekapitalet den 30 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:14 CEST

Med anledning av genomförd minskning av aktiekapitalet genom indragning av bolagets återköpta aktier samt fondemission, bekräftar Cardo AB följande. Per den 30 april 2009 uppgår bolagets aktiekapital till 300.000.000 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 27.000.000 aktier. Antalet röster uppgår till 27.000.000. Cardo AB innehar således inte längre egna aktier.


Malmö den 30 april 2009
Cardo AB (publ)

Peter Aru, VD och koncernchef, tel 010-47 47 401
Ulf Liljedahl, CFO och vice VD, tel 010-47 47 402
Maria Bergving, kommunikationsdirektör, tel 010-47 47 405, 070-602 61 81, maria.bergving@cardo.com

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa-och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med närmare 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.