Lighthouse Communications

Cardo investerar 100 Mkr i teknik, design och säkerhet

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 17:46 CEST


– Vi är inne i en positiv utvecklingsfas, trots den svaga byggkonjunkturen i Europa. Vår nya produktionslinje ska förse hela Europa med moderna villagarageportar, säger koncernchef Kjell Svensson.

Bakom framtagandet av den nya porten g30 ligger ett omfattande marknadsundersöknings-arbete bland såväl konsumenter som återförsäljare runt om i Europa, följt av ett gediget utvecklingsarbete. Resultatet har blivit en takskjutport med mycket högre säkerhet och komfort.

– g30 är den första villagarageporten som är konstruerad från grunden enligt de nya europeiska säkerhetsföreskrifterna, European saftey regulations (CEN), säger Tom Lövstad, divisionschef Cardo Garage Door, och hävdar att g30 står för ett nytt och komplett koncept.

Designaspekter är allt viktigare både vid nyproduktion och vid renovering. Med g30 finns ett nästintill oändligt antal kombinationsmöjligheter vad gäller färg, form, struktur och material.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Divisionschef Tom Lövstad, Cardo Garage Door, mobil: 0702-11 42 51

Produktchef Annika Olsson, telefon: 040-35 05 50, mobil: 0705-61 41 48
e-post: annika.olsson@cardodoor.se

FAKTA:
Cardo är en internationell verkstadskoncern och en ledande leverantör av högkvalitativa produkter och system med en god eftermarknad. Cardo har starka positioner på marknaderna för portar och pumpar. Huvudkontoret finns i Malmö och dotterbolag finns i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra Europa. Cardo Garage Door är ett nytt affärsområde för villagarageportar. Omsättningen per år ligger på 1,2 miljarder kronor. Ca 96 % av verksamheten går på export. Torslandafabriken är en av tre garageportsenheter. De andra finns i England och Tyskland.