CareTech AB

CareTech AB & IT Care AB samarbetar om hemtjänstplanering

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 13:22 CEST

CareTech AB och IT Care AB har inlett ett samarbete om planerings- och uppföljningssystem för hemtjänst. Samarbetet innebär att IT Care övertar vidareutveckling och förvaltning av ICare-hemtjänst.

CareTech har levererat ett system för planerings- och uppföljningssystem för hemtjänst kallat ICare-hemtjänst. I ett nytt avtal mellan parterna tar IT Care över förvaltning och vidareutveckling av systemet. Genom samarbetet får användarna av ICare-hemtjänst en partner fokuserad på utveckling av ett modernt och effektivt planerings- och uppföljningssystem.

– Vi är specialister på trygghetskedjan med larm, larmmottagning och tjänster inom området säger Ulf Lindstén, vd för CareTech. Det här samarbetet ger oss möjligheten att koncentrera oss på den delen samtidigt som våra kunder får en partner specialiserad på systemutveckling samt planering för hemtjänst.

IT Care har redan börjat planera för en modernisering av ICare-hemtjänst för att uppfylla de krav och önskemål marknaden har i dag och i framtiden. Planeringen omfattar ett flertal nya funktioner samt integration med mobila system och moderna IT-system.

– Vi ser fram emot att kunna erbjuda marknaden en lösning som bygger på den beprövade ICare-hemtjänst, men med de moderna tillägg som kommer att behövas i framtiden, säger Peter Kullgren, vd för IT Care. Vi har en djup erfarenhet inom hemtjänstområdet och har kartlagt de viktiga funktioner som behöver adderas för att lösningen ska bli optimal. Men vi ser också ett ökat behov av effektiva hjälpmedel för planering och uppföljning som vi kan fylla under en lång tid framöver.

CareTech AB erbjuder olika tjänster och produkter inom larmkedjan till äldreomsorgen och har bland annat världens första, totalt digitala, larmkedja, från larm i hemmet till larmcentralen. Bolaget är också ledande leverantör till särskilda boenden sedan 1995.

IT Care AB erbjuder IT- och tekniklösningar för planering och uppföljning.

För mer information, kontakta:
Ulf Lindsten, vd CareTech AB, telefon: 073-311 72 89
Peter Kullgren, vd IT Care AB, telefon: 070-592 44 61

CareTech AB utvecklar och marknadsför trygghetskedjan bestående av bland annat trygghetslarm, larmmottagning, internsystem och kringutrustning för vårdgivare i Norden, Holland, Storbritannien och Tyskland. Bolaget omsätter ca 100 mkr med ca 85 anställda. CareTech har huvudkontor & produktcenter i Kalix, sälj- & servicecenter i Falun samt larmcentral i Malmö.

IT Care AB är bildat av Magnus Ekqvist, ägare av Hemtjänstkompaniet AB och Peter Kullgren, ägare av Informationsutveckling AB. Magnus har djup kunskap om verksamheten inom hemtjänst. Peter och hans verksamhet kommer att ansvara för teknisk utveckling och support av applikationer samt erbjuder drifttjänster.