Granskningsnämnden för radio och TV

Carin 21:30 fälldes för inslag med vandalisering

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 09:00 CEST

Granskningsnämnden fällde SVT för att i Carin 21:30 ha sänt ett inslag med vandalisering av ett hotellrum som stred mot bestämmelsen om televisionens genomslagskraft.

I programmet den 5 mars sade programledaren att hon snart fyller 40 år och att det fanns massor av saker som hör ungdomen till som hon aldrig hade gjort. Det som stod högst upp på hennes lista över sådana saker var att förverkliga den verkliga rockmyten. Sedan visades hur programledaren tillsammans med en annan person slog sönder delar av inredningen i ett hotellrum. I slutet av inslaget sade en speakerröst: ”En hotelltrashing kostar mellan 3 000 och 95 000 kronor beroende på hotellstandard. Den eventuella åtalspunkten är skadegörelse med böter som vanligaste påföljd. Och är du nybörjare rekommenderar vi att du följer med en van guide de första gångerna.”

Fyra personer anmälde inslaget till Granskningsnämnden.

Granskningsnämnden ansåg att inslaget hade utformats på ett sådant sätt att det satiriska syftet var svårt att uppfatta. Istället gav inslaget genom sin utformning legitimitet åt och uppmuntrade till vandalisering. Nämnden fann därför att inslaget stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft i SVT:s sändningstillstånd. Granskningsnämnden förelade SVT att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Beslutet var enhälligt.

Bakgrund:
13 § i Sveriges televisions sändningstillstånd ålägger programföretaget att ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen. Bestämmelsen innebär enligt Granskningsnämndens praxis bl.a. att varsamhet måste iakttas när det gäller program eller inslag som kan uppfattas som uppmaningar till brott eller annat särskilt hänsynslöst beteende.

Handläggare: Andreas Wallstén, telefon 08-606 79 78