Utrikesdepartementet

Carin Jämtin deltar i biståndsmöte om Sudan

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 15:55 CET

Biståndsminister Carin Jämtin deltar den 10 mars i Paris i ett internationell konferens om Sudan.

Mötet handlar om genomförandet av fredsavtalet mellan Sudans regering och den forna rebellrörelsen SPLM/A, som undertecknades förra året. Syftet är att följa upp biståndsgivarnas och Sudans åtaganden vid en givarkonferens i Oslo i april 2005. Carin Jämtin kommer vid mötet att leda en session om samordning och effektiva former för biståndet till Sudan.

Sverige har nyligen fattat beslut om att ge 100 miljoner kronor i stöd till FN:s nya humanitära givarfond för Sudan. Det totala biståndet till Sudan under 2006 väntas uppgå till över 300 miljoner kronor.

-Sverige ger ett omfattande stöd för att stödja fredsavtalet för södra Sudan och som svar på de omfattande humanitära behoven i hela Sudan. Samtidigt måste Sudans regering ta ett ansvar för freden, de mänskliga rättigheterna och utvecklingen i hela landet, inte minst i Darfur. Jag kommer därför att framföra att ett fortsatt och utökat svenskt stöd till Sudan är avhängigt en positiv utveckling i Darfur, säger biståndsminister Carin Jämtin.


Kontakt:
John Zanchi
Pressekreterare
08-405 59 39
070-2602664
john.zanchi@foreign.ministry.se

Andreas Ershammar
Departementssekreterare
Afrikaenheten, UD
08-405 34 55