Utrikesdepartementet

Carin Jämtin deltar på toppmöte om informationssamhället

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 18:15 CET

Torsdagen den 11 december deltar biståndsminister Carin Jämtin på
Världstoppmöte om informationssamhället (WSIS).

- IT kan rätt hanterat bli ett effektivt verktyg i arbetet för
demokrati och för att minska fattigdomen i världen. Det ger människor
makt över sina liv och kan skapa en mer jämlik ekonomisk utveckling och
stärka de mänskliga rättigheterna, säger biståndsminister Carin Jämtin.
Med Internets hjälp kan information blixtsnabbt spridas över hela
världen och det blir svårare för odemokratiska krafter att dölja
övergrepp och missförhållanden.

Världstoppmötet samlar statschefer, ledande representanter för olika
FN-organ, företagsledare och enskilda organisationer. Syftet med
toppmötet är skapa nya kontakter mellan näringsliv, stater och enskilda
organisationer, och generera nya samarbeten mellan aktörerna. Vid
toppmötet ska delegaterna anta en politisk deklaration och en
handlingsplan om utbyggnaden av informationssamhället.

I Sverige samarbetar regeringen med en rad aktörer som Sida,
IT-kommissionen, Ericsson, Telia och Kungliga tekniska högskolan och
Kommunalarbetarförbundet. Syftet med samarbetet är att ta fram förslag
inför toppmötet.

Möjligheten att skapa forum för diskussion, elektroniska universitet,
och andra former av fritt informationsutbyte är exempel på hur
informationsteknologi kan användas för att stärka demokrati och
mänskliga rättigheter. Teknologin kan bidra till ekonomisk utveckling
genom att möjliggöra för kvinnliga småföretagare i utvecklingsländer att med små medel nå en global marknad.

Toppmötet i Genève är det första av två möten. Det andra toppmötet kommer att arrangeras i Tunis 16-18 november 2005 och blir en uppföljning av mötet i Genève.

Läs mer på toppmötets hemsida.

John Zanchi
Pressekreterare
08-405 55 50
070-260 26 64

Ingemar Sundquist
Kansliråd
08-405 53 68

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18
070-246 53 39