Utrikesdepartementet

Carin Jämtin deltar vid återinvigningen av bron i Mostar

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 12:33 CEST

Fredag den 23 juli deltar biståndsminister Carin Jämtin vid återinvigningen av Stari Most-bron i Mostar, Bosnien-Hercegovina. Bron invigs i närvaro av representanter för Bosnien-Hercegovina, EU och internationella organisationer.

- När Mostar-bron raserades 1993 kom den att symbolisera hur en klyfta skapats mellan människor som tidigare levt sida vid sida. Försöken att utplåna de kulturella symbolerna i form av såväl religiösa byggnader som bostadshus och broar användes som medel för få människor att känna främlingskap. Återställandet av kulturarvet är därför nu mycket viktigt i Bosnien-Hercegovina, säger biståndsminister Carin Jämtin.

Under dagen invigs också huset Labirinth som ligger precis vid brofästet. Huset har restaurerats med svenska medel av organisationen Kulturarv utan Gränser. I samband med detta presenteras en utställning om de svenska insatserna för återuppbyggnad, bland annat har Sverige bidragit till att bygga upp flera andra broar i Mostar.


Kontakt:
Mattias Sundholm
Departementssekreterare
08-405 12 00
070-2295793


Clara von Otter
Politiskt sakkunnig
08-405 56 87
070-603 18 42Anita Cau
Redaktör
08-405 57 91