Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

Carin Jämtin presenterar effektiviseringsplan

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 12:13 CEST

Ska stockholmarna kunna få förskola, skola och äldreomsorg som håller den kvalitet som behövs, då krävs både den skattehöjning på 60 öre som de rödgröna går till val på - och att resurser frigörs genom att effektivisera den kommunala organisationen.

Stockholms stad klarar i dag inte av att hålla en budget i balans. Istället säljer den borgerliga majoriteten fastigheter, mark och andra tillgångar för att klara av att finansiera driftverksamheten. Värderingsföretaget Svensk Kommunrating har riktat skarp kritik mot kommunen och menar att denna finansieringspolitik inte är hållbar.

Samtidigt brister kvaliteten i välfärden. Grupperna i förskolan växer och andelen gymnasiebehöriga i de kommunala skolorna har sjunkit kraftigt sedan 2006. Stockholms stad har en av de lägsta personaltätheterna i landet inom äldreomsorgen.

För att klara framtidens utmaningar och höja kvaliteten i välfärdsverksamheterna till de de nivåer som stockholmarna förtjänar och behöver är de rödgröna i Stockholm beredda att höja kommunalskatten med 60 öre. Men i dag konstaterar Carin Jämtin att det inte kommer vara tillräckligt: det krävs också ett systematiskt arbete med effektiviseringar i hela den kommunala verksamheten, något som under den senaste mandatperioden fått stå åt sidan.

I den plan som i dag presenteras på www.carinjamtin.se pekas ett flertal strategier ut för att effektivisera kommunen. Större vikt än i dag ska läggas på styrning utifrån både ekonomi och verksamhetsmål. Högre krav ska ställas på att varje verksamhet bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Ett särskilt kansli ska inrättas på Stadsledningskontoret för att driva utvecklingen i kvalitets- och effektivitetsfrågorna. Ett antal olika metoder ska användas för att analysera och effektivsera verksamheterna.

De resurser som frigörs inom förskola, skola och äldreomsorg ska enligt planen stanna där för att höja kvaliteten. Resurser som frigörs inom andra områden ska användas till att antingen göra mer verksamhet eller föras över till välfärdsverksamheterna.

Hela planen återfinns på:

http://www.carinjamtin.se/2010/09/bade-skattehojning-och-effektivisering.html


Mer information och kommentarer

Christian Scharf
Pressekreterare
076-122 91 99