Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

Carin Jämtin reagerar mot brister i stödet till barn med cp-skada

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 15:39 CEST

Enligt medieuppgifter i dagarna förekommer brister i kommunernas stöd till barn med cp-skada. Därför kräver nu oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (S) att Stockholm stad utreder om stödet som ges till dessa barn är tillräckligt.

Barn som föds med en cp-skada har möjlighet att utveckla sina förmågor mycket bättre om de ges ett professionellt stöd redan från mycket späda år. Nu kommer signaler om att alla barn inte får detta stöd av sin hemkommun, något som är allvarligt eftersom det kan leda till försämrad livskvalitet i vuxen ålder.

- Jag vill ha ett samhälle där vi står upp för alla dem som behöver stöd från det allmänna, inte ett samhälle där skattesänkningar går först och olika instanser försöker undkomma sitt ansvar. Vi kan aldrig låta byråkrati och regler gå ut över våra barn och ungas välfärd, säger Carin Jämtin.

I en skrivelse kräver Jämtin att det till kommunstyrelsen i Stockholm ska redovisas en kartläggning av hur stödet till barn med cp-skada fungerar i dagsläget. Särskilt efterfrågas en redovisning av antalet överklagade beslut och antalet barn med cp-skada som inte fått någon plats.

- Jag tycker det är viktigt att vi får en bild över behoven och i vilken utsträckning vi klarar av att möta dessa i dag. Visar det sig sedan att vi måste tillföra resurser för att kunna ge alla barn det stöd de behöver så är jag beredd att göra det, avslutar Jämtin.Mer information

Christian Scharf, pressjour, 076-122 98 90