Utrikesdepartementet

Carin Jämtin vid lansering av FN-rapporten State of World Population

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 17:03 CEST

Biståndsminister Carin Jämtin deltar vid lanseringen av FN:s årliga rapport om läget för världens befolkning - State of World Population. Lanseringen äger rum på Rosenbad onsdagen den 12 oktober.

Budskapet i årets rapport är tydligt: Jämställdhet mellan könen minskar fattigdomen och räddar och förbättrar liv. Rapporten kopplar samman FN:s millenniemål, jämställdhet och s.k. reproduktiv hälsa (rätten att ha säker sex och fritt välja när och hur många barn man vill ha, utan att riskera sin hälsa eller sitt liv).

Enligt rapporten är diskriminering av kvinnor - på arbetsmarknaden, i hälsovården eller i utbildningssystemet - ett direkt hinder för fattigdomsminskning. Millenniemålen kan inte uppnås utan respekt för kvinnors mänskliga rättigheter, skriver rapporten.

----------------------

Paneldeltagare:
Biståndsminister Carin Jämtin
UNFPA:s stabschef Björn Andersson
RFSU:s chef för opinionsbildning och policyfrågor Ann Svensén

Moderator:
Zanyar Adami, chefredaktör tidningen Gringo

Ett antal exemplar av UNFPA:s "State of World Population 2005 , The Promise of Equality" kommer att finnas tillgängliga på plats.


Tid och plats:
Onsdag 12 oktober
Kl. 10.00-11.00

Bella Venezia
Rosenbad

Ingen föranmälan

Kontakt:
John Zanchi
Pressekreterare
08-405 59 39
070-2602664
john.zanchi@foreign.ministry.se

Christian Carlsson
Redaktör
08-405 58 80
070-257 56 56
christian.carlsson@foreign.ministry.se

Julia Schalk
T.f. departementssekreterare
Enheten för global utveckling
08-405 28 73
073-6422774-------------------------
Läs mer
-------------------------
Millenniemålen - global agenda för utveckling (http://www.regeringen.se/sb/d/2355/a/30775)