Nordiska Afrikainstitutet

Carin Norberg: Nordiska Afrikainstitutets nya direktör från januari 2006

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2006 09:08 CET

Nordiska Afrikainstitutet har nöjet meddela att Carin Norberg den 1 januari 2006 tillträdde tjänsten som direktör för institutet.

Carin Norberg har arbetat större delen av sitt yrkesliv med och i Afrika. Till Nordiska Afrikainstitutet kommer hon närmast från Transparency International i Berlin, Tyskland, där hon arbetat mellan åren 2002-2005 till en början somt Executive Director och senare som Programme Manager vid the Global Programmes Department. Mellan åren 1970-2002 arbetade hon på Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida). Under 12 år (1990-2002) innehade hon ställningen som Avdelningschef med ansvar för tre stora områden och avdelningar: Avdelningen för Öst- och Västafrika (1990-95); Avdelningen för humanitärt bistånd och samarbete med enskilda organisationer (1995-99); och Avdelningen för demokrati- och social utveckling (1999-2002). Mellan åren 1984-87 arbetade hon som rådgivare till FN:s Kommissarie för Namibia i New York. Hon tillbringade många år i Södra Afrika under de år då Sverige stödde befrielsekampen i Södra Afrika och antiapartheidrörelsen i Sydafrika. Carin Norberg har en politices magister-examen i statsvetenskap och ekonomi från Uppsala Universitet.

Carin Norberg har innehaft ett antal specialuppdrag, bland annat som medlem i ett antal styrelser såsom Nordiska Afrikainstitutets styrelse 1991-1999; Svenska Institutet i Alexandrias styrelse 2000-2003; och den rådgivande styrelsen för Council on Peace and Security (Utrikesdepartementet) 1996-99. Sedan 2003 är hon är medlem i den rådgivande gruppen för the World Governance Assessment Project.

Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala är ett nordiskt centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika. Det har till uppgift att främja forskning och studier om Afrika i Norden och samarbete mellan nordiska afrikanska forskare samt sprida information om aktuella afrikanska förhållanden. Det är samfinansierat av de nordiska länderna och styrs av ett Program- och forskningsråd.

--


*********************************************************
Susanne Linderos
Information Manager
Nordiska Afrikainstitutet/The Nordic Africa Institute
Visitor's address: Kungsgatan 38, 753 21 Uppsala
Postal address: PO Box 1703, SE-751 47 UPPSALA, Sweden

Phone: +46 18 56 22 06 (direct)
Phone: +46 18 56 22 00 (exchange)
Fax: +46 18 56 22 90
E-mail: Susanne.Linderos@nai.uu.se
Internet: http://www.nai.uu.se