Socialdemokraterna

Carina Moberg (S) – Regeringens oenighet drabbar skuldsatta

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 11:57 CET

Carina Moberg, ordförande (S) i riksdagens civilutskott kommenterar regeringens misslyckande med att enas om ett förslag om ny lag om skuldsanering. 
Enligt uppgifter från Justitiedepartementet kommer något nytt förslag till ny skuldsaneringslag inte att kunna tas fram under mandatperioden. Orsaken är att regeringspartierna inte kan enas om ett förslag. – Oenigheten drabbar alla dem som är i behov av skuldsanering men skapar också ökade sociala problem. Att som barn till föräldrar med skuldsanering växa upp i fattigdom får följder långt upp i åldrarna. 
Utredaren Jan Ertsborns (fp) förslag innebär att skuldsaneringstiden kortas och att fler ges möjlighet till skuldsanering och nystart i tillvaron.  De ansvariga myndigheterna, bland annat Kronofogdemyndigheten, har utifrån sina erfarenheter lyft fram behovet av lagändringar.  
– Vi är positiva till förslagen och tycker det är beklagligt att regeringspartierna inte klarat att enas. Det gick väldigt snabbt att montera ner a-kassan och försämra villkoren för svårt sjuka människor. När det handlar om att underlätta för utsatta människor och förbättra situationen för dem som har sämst ekonomiska förutsättningar låter regeringen oenigheten sätta stopp för det. 
För mer information Peder PalmstiernaPressekreterare070-6103855 peder.palmstierna@riksdagen.se 

Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se

Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna