Socialdemokraterna Norrbotten

Carina Sammeli, Socialdemokraterna i Norrbotten -Vi vill ge de unga jobb istället för bidrag!

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 15:29 CEST

När regeringen i veckan presenterade sin vårbudget bekräftade den sin totala oförmåga att hantera den allt mer omfattande och djupa krisen. Istället för satsningar på aktiva åtgärder för de flera hundratusen som nu hotas av utanförskap och arbetslöshet satsar de miljardbelopp på att täcka underskotten i passiva stöd. De som drabbas hårdast är unga mellan 18-25 och de utan gymnnasieutbildning.

Förutom att Sverige nu utvecklas sämre än EU-snittet ökar här också framför allt ungdomsarbetslösheten fortare och mer dramatiskt.

Vid årsskiftet uppgick antalet arbetslösa ungdomar I Norrbotten till 1 834 personer, vilket var nästan 300 fler än under motsvarande tid året innan. Dessutom var nästan 820 fler ungdomar sysselsatta i program med aktivitetsstöd.

Enligt regeringens ekonomiska vårproposition kommer arbetslösheten för landet fortsatta att stiga till 11,7 procent 2011. Det innebär lika höga nivåer som under 1990-talets krisår. Utanförskapet och därmed socialbidragen kommer att öka med mer än 50 procent mellan 2007 och 2012. Det motsvarar 5 miljarder kronor i ökade kostnader för kommunerna 2012 jämfört med 2007.

Vi vill nu se konkreta investeringar i riktiga jobb och utbildningsplatser.
Enbart i Norrbotten skulle ett socialdemokratiskt alternativ innebära:

Brett kompetenslyft med 600 nya platser i komvux och yrkesvux,
100 nya platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen (KY),
fler högskoleplatser och 500 fler platser inom forskarutbildningen,
nya arbetsmarknadsutbildningar med 500 platser samt en kraftfull satsning på lärlingsutbildning på arbetsplatser för ungdomar mellan 18-24 år.

Vi vill också bl a tidigarelägga infrastruktursatsningar och nya bredare satsningar inom byggsektorn genom t ex miljöanpassningar av miljonprogramsområdena.

Vi sätter fler jobb framför stora skattesänkningar

Det handlar om att ge tusentals ungdomar en trygg start i vuxenlivet. Det är de unga idag som bygger morgondagens samhälle.

Karin Åström
Riksdagsledamot
Ordförande Socialdemokraterna i Norrbotten
070546 66 64

Carina Sammeli
Socialdemokraterna i Norrbotten