OraSolv AB

CARISOLV® GODKÄND I JAPAN

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 11:08 CET

OraSolv AB metod för minimalinvasiv kariesbehandling, Carisolv®, har blivit godkänd av de japanska myndigheterna och marknadsintroduk-tionen i samarbete med distributören Denics International Co inleds inom tre månader. Japan, som är världens näst största tandvårds-marknad, beräknas bli det hittills största försäljningslandet för Carisolv®.

Kengo Iwai, Vd för Denics International Co:
"We are absolutely delighted to have Carisolv® approved in Japan. Its minimally invasive quality provides a new approach for caries treatment in our country and has already drawn the attention of thousands of Japanese dentists. We strongly believe that its popularity will steadily increase and expect successful sales results."

Kenneth Sternberg, Vd för OraSolv AB:
"Japan är världens näst största tandvårdsmarknad och kommer att bli vår hittills viktigaste lansering av Carisolv®. Kombinationen av en relativt hög kariesförekomst samt en historiskt tidig användning av tandfärgade material och dess limningsmetoder vid behandlingen gör att de japanska tandläkarna är väl förberedda inför introduktionen av vår metod för att med hjälp av Carisolv® ta bort karies i dentinet. Vi räknar med att försäljningen till Japan kommer att innebära en fördubbling av årets omsättning i jämförelse med 2006."

Denics International Co är ett dentalbolag specialiserat på att både distribuera och utbilda i nya innovativa metoder för den japanska tandvården. Bolaget arbetar främst med estetiska, vävnadsbevarande och smärtreducerande behandlingsmetoder. Denics är idag distributör åt bland andra AstraZeneca, Discus Dental och OraSolv.

"Our primary mission is to further the perception and reality of "Painless" and "Aesthetic" dental treatment. We will achieve this by education and providing Japan's massive dental market with the world's most innovative dental products." - Kengo Iwai.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenneth Sternberg
Verkställande Direktör
E-mail: kenneth.sternberg@orasolv.se


OraSolv AB, Göteborg, är ett företag som bedriver verksamhet inom förvärv, utveckling och förädling av företag inom dentalbranschen samt tar fram och marknadsför metoder och produkter för minimalinvasiv tandvård. Bolagets första internationellt lanserade varumärke är Carisolv®, en väldokumenterad metod för vävnadsbevarande kariesborttagning med över 100 vetenskapliga referenser.


OraSolv AB (publ)
Medicinaregatan 8 B, 413 46 Göteborg, Tel: 031-741 17 80, Fax: 031-741 17 81, www.orasolv.se