Transcendent Group

Carl-Axel Kullman ny hos Transcendent Group

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2014 09:14 CET

Ett led i Transcendent Groups utveckling är bildandet av Transcendent Group Syd som fokuserar på att leverera GRC-tjänster till regionala marknader, där förmågan att kunna ta emot en outsourcing av internrevision är ett centralt tjänsteområde. Transcendent Group Syd växer och välkomnar nu Carl-Axel Kullman.

Carl-Axel Kullman har en lång och framgångsrik karriär hos EY bakom sig. En av Carl-Axels styrkor är erfarenheten från sparbanksvärlden där han i rollen som externrevisor har varit ett stöd för ett stort antal banker. Han har även genomfört rådgivande insatser och utredningsuppdrag för Finansinspektionen. Samarbetet med Carl-Axel innebär en viktig satsning för Transcendent Group Syd, VD Mats Green utvecklar:

– Carl-Axel går in för att stötta vårt erbjudande till sparbankerna avseende internrevision, risk- och compliancetjänster. Att Carl-Axel är med i satsningen innebär att vi också får en förmåga att ge kvalificerad strategisk rådgivning till ledningar och styrelser. Han kommer primärt arbeta med att ytterligare utveckla vårt tjänsteerbjudande gentemot sparbankerna, och målet är tydligt: Transcendent Group skall vara det självklara första valet i upphandlingar av internrevision. Då jag själv haft förmånen att få möta Carl-Axel på ett otal gemensamma uppdrag genom åren är det roligt även på ett personligt plan; att få göra gemensam sak i ansträngningarna att möta det behov av GRC-tjänster som finns på våra regionala marknader.

Carl-Axel förklarar själv valet att ansluta sig till Transcendent Group:

– Transcendent Group är en relativt ny bekantskap för mig men på kort tid har jag fått ta del av en verksamhet med framåtanda och ambition. Transcendent Group har också lyckats samla flera kompetenser och profiler inom branschen som jag haft nöjet av att arbeta med i tidigare kunduppdrag. Jag ser detta som en bekräftelse på en attraktiv affärsidé och Transcendent Groups förmåga att utveckla marknad och kundnytta. För mig personligen är det mycket stimulerade att gå från att ha haft en kontrollerande roll till en mer rådgivande roll där man har möjlighet att stödja med erfarenhet. Jag ser fram emot att bidra med min kompetens och erfarenhet till utvecklingen av Transcendent Group Syd och deras kunder.

För eventuella frågor, välkommen att kontakta Mats Green på 070-841 77 34.

Om Transcendent Group

Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher.

Transcendent Group har tre år i rad utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Läs mer på www.transcendentgroup.com.