Folkpartiet

Carl B Hamilton (FP): 220.000 ekonomiskt utsatta barn oacceptabelt

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 14:04 CET

- Det viktigaste vi gör mot barnfattigdomen är att på olika sätt stödja att barnens föräldrar har jobb och snabbt kan komma tillbaka efter sjukdom och arbetslöshet till egen försörjning. Det sker genom en effektiv krispolitik som motverkar all arbetslöshet och specifika åtgärder för vissa grupper som instegsjobb, nystartsjobb, jobb- och utvecklingsgaranti samt etableringslotsar för invandrare. Regeringen höjer dessutom bostadsbidragen för att förbättra ekonomin för ensamstående föräldrar och andra barnfamiljer med låga inkomster. Höjningen av flerbarnstillägget i barnbidraget kan betyda mycket för stora barnfamiljer. Folkpartiet vill också förhindra att arbetslösa hamnar direkt i socialbidrag genom att det snarast införs en allmän a-kassa för alla på arbetsmarknaden. Vi satsar också på en fungerande skola som ger mer kunskap och bättre utsikter till bra jobb efter examen. 

- Rädda barnens studie baseras på tal för 2008, det år när Sveriges ekonomi hamnade i fritt fall på grund av finanskrisen. Det har sannolikt påverkat resultatet. Idag är Sverige på ett mer lyckosamt sätt än kanske något annat europeiskt land igenom krisen med en arbetslöshet som ligger på en betydligt lägre nivå än vi fruktade att Sverige skulle hamna på år 2008. Kampen för ännu lägre arbetslöshet fortsätter, självklart. 

Det säger Carl B Hamilton, ekonomiskpolitisk talesman i Folkpartiet liberalerna, i en kommentar till Rädda barnens rapport om barnfattigdom som presenteras på tisdagen. 

- Barnfattigdomen hänger i mångt och mycket ihop med den urusla integrationspolitiken som fört(s) i vårt land sedan 80-talet. Många barn som lever under knappa förhållanden har föräldrar som invandrat till Sverige. Regeringen och integrationsminister Erik Ullenhag gör nu stora ansträngningar för att de som kommer till Sverige ska lära sig svenska och komma ut i arbete så fort som möjligt. Förutom att det förbättrar integration i landet, är vi övertygade om att det på sikt kommer att minska antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet, säger Carl B Hamilton. 

Carl B Hamilton 
Ekonomiskpolitisk talesman 
0708 – 345 736 

Ylva Westlund 
Pressansvarig (FP) 
0708 - 54 90 52