Folkpartiet

Carl B Hamilton (FP): EU:s toppmöte: Ett bra resultat för Sverige och för Europa

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 15:22 CEST

Förhandlingarna vid EU:s toppmöte angående förebyggande åtgärder för ekonomisk och finansiell styrning inom EU närmar sig en lösning år 2011.

- Glädjande nog verkar den risk vi sett för att de nya reglerna för nationella budgetar och kraven på makroekonomisk stabilitet skulle bli för slappa inte blir verklighet. Strikta, nya regler ligger starkt i Sveriges egenintresse. Med toppmötets beslut preciserade och beslutade år 2011 bör vårt lands ekonomiska omgivning bli stabilare och mer välskött, än om medlemsländerna fått fortsätta med dagens ofullkomliga regler och med en otillräcklig tillsyn på EU-nivå, säger Carl B Hamilton (FP), ordförande i riksdagens EU-nämnd.

- För Sverige är det viktigt att även icke euroländer helt inkluderas. Vi – med våra redan idag skarpa budgetregler – har inget att frukta, men mycket att vinna på striktare regler för alla EU-länder, påpekar Carl B Hamilton.

I samband med statsministerns föredragning i EU-nämnden den 27 oktober uppstod en nygammal anti-EU allians mellan Jonas Sjöstedt (V) och Gustav Fridolin (MP). Båda motsätter sig att EU-länder som inte har euron inkluderas i de nya striktare ekonomisk-politiska regelverken. Miljöpartiet går därmed armkrok med Vänsterpartiets traditionella motstånd mot strikta budgetregler, och gör det helt utan medverkan av Socialdemokraterna.  

Bakgrund

Förhandlingarna vid EU:s toppmöte närmar sig en lösning och man siktar på nästa beslut i december 2010, och ett slutligt beslut 2011. Utöver striktare regler för budgetdisciplin i alla EU:s medlemsländer, makroekonomisk övervakning samt nya årliga översyner av ländernas ekonomiska risker ska även en permanent krishanteringsfunktion införas i EU.

För att få till en permanent krishanteringsfunktion, som Tyskland krävt, räcker det, hoppas man, med att kunna genomföra en begränsad, kirugiskt fint utskuren förändring i fördragets ”no-bail-out” klausul, som därmed inte ska behöva framkalla nationella folkomröstningar, men – självklart – kräver EU-nämnds- och parlamentsbeslut i medlemsländerna.


Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp)
0708-34 57 36, carl.b.hamilton@riksdagen.se

Charlotte Tarschys, politisk sekreterare (fp)
0708-54 90 83, charlotte.tarschys@riksdagen.se

______________________________________

Carl B Hamiltons hemsida finns här:
http://www.folkpartiet.se/hamilton

Högupplöst bild på Carl B Hamilton för fri publicering finns här:
http://www.folkpartiet.se/upload/Riksdagsledamoter/Carl%20B%20Hamilton/071003_Carl_B_Hamilton_5553l.jpg