Folkpartiet

Carl B Hamilton ger en lägesrapport: Sverige kan stoppa gasledningen i Östersjön

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 11:18 CET

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i riksdagen 2007-02-23

- Sverige har både goda skäl och möjligheter att stoppa utläggningen och stimulera alternativet att gasledningen dras över land på andra sidan Östersjön.

Det menar Carl B Hamilton, folkpartiets klimat- och energipolitiske talesman, när han vid en pressträff på fredagen sammanfattade läget kring planerna på att bygga en gasledning på Östersjöns botten.

- Kostnaden för att dra ledningen på Östersjöns botten är nära tre gånger högre än över land, eller ca 46 mdr kr istället för ca 18 mdr kr. Dock tillkommer transitavgifter i landalternativet. Transitavgifter är en ren förhandlingsfråga.

- Polens ”maximal-strategi” att vara emot Nord Stream-projektet, emot gas till Kontinentaleuropa och dessutom hota med höga transitavgifter om en land-ledning trots allt skulle bli av är kontraproduktiv.

- Den slutliga kostnaden för sträckningen i Östersjön är mycket svår att bestämma i förväg. Den beror bland annat på kostnaden för av Sverige och andra berörda strandstater begärda åtgärder för miljöskydd, samt en genuint osäker kostnad och tidsutdräkt för bärgning mm av dumpad ammunition och minor. Det är inte omöjligt att kalkylen kan bli i grunden förändrad. Om kostnaderna ökar avsevärt kan ändrade ägarförhållanden, att de tyska intressenterna drar sig ur, bli en följd. En annan konsekvens är att land-alternativet kan bli mer attraktivt. Av flera skäl förefaller Nord Streams tidtabell överoptimistisk.

- Den kommersiella drivkraften i Gazproms konflikt med bland annat Vitryssland bortfaller när dagens ryska underprissättning av gas upphör om fyra-fem år. Då bortfaller alltså ett av dagens motiv för östersjödragningen till förmån för den s.k. Yamalsträckningen. Även Shotockman-argumentet för östersjösträckningen har bortfallit.

- Alternativa sträckningar av gasledningen, enligt Esbokonventionens krav, har inte redovisats på något acceptabelt sätt av Nord Stream. Det gäller sträckning dels över land, dels på botten längs den (mer lämpade) baltiska kusten.

- Svensk militär och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) accepterar inte alls synsättet att frågan enbart skulle vara en miljöfråga. De lutar sig bland mycket annat mot uttalanden av president Putin.

- Miljöpåverkan är oklar både vad gäller ledningen och plattformen. Konsekvenserna för fisket är också oklara. Gasledningar är inte bästa sättet att skydda Östersjön mot överfiskning.

- Om Sverige, Polen och de tre baltiska staterna samfällt skulle gå emot en ledning på Östersjöns botten är min bedömning att projektet, som det nu ser ut, inte skulle genomföras. En tysk konflikt med fem EU-länder och grannar blir sannolikt för tung för Berlin.

- Sverige kan med gällande regelverk stoppa uppförandet av serviceplattformen. Nord Stream kan, eller vill, dock inte svara på den centrala frågan om detta skulle innebära att ledningen av tekniska skäl inte kan dras genom svensk ekonomisk zon. Nord Stream och den ryska ambassaden i Stockholm ger motstridiga besked i denna fråga. Båda kan inte ha rätt.

- Gasledningen har diskuterats under minst fem-sex år. Det hade varit klart bättre om den socialdemokratiska regeringen tidigt hade varit mer på alerten. Den borde på egen hand ha preliminärt analyserat de miljö- och säkerhetspolitiska aspekterna, och inte dragit sig för att inför omvärlden redovisa tvekan inför projektet. Sannolikt hade då inte projektet kommit så långt som det nu gjort. Med det nu valda upplägget blir det allt tyngre för Sverige att konfrontera Ryssland, Tyskland och andra EU-länder. Ju längre den svenska regeringen avvaktar med att redovisa några tvivel inför omvärlden, desto tyngre blir uppgiften att säga nej.

Läs hela Carl B Hamiltons lägesrapport här:
http://www.folkpartiet.se/upload/Dokument/rapporter/Naturgasledning.pdf


Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp)
0708-34 57 36, carl.b.hamilton@riksdagen.se

Mikael Persson, pressekreterare (fp)
0708-54 90 65, mikael.persson@riksdagen.se