Socialdemokraterna

"Carl Bildt går emot egna tidigare fattade beslut om etiska regler"

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 11:43 CET

”Statsråd bör avhålla sig ifrån placeringar i aktieoptioner, aktieterminer, ränteoptioner, ränteterminer, indexoptioner och indexterminer. ”. Så löd en av de punkter till vägledning som den senaste borgerliga regeringen under ledning av dåvarande statsministern Carl Bildt arbetade fram och som samlades i en promemoria, ”Intressekonflikter för statsråd”. Detta blev sedan ett regeringsbeslut den 10 mars 1994.

- Det är märkligt att som statsminister vara med och besluta om etiska linjer som sedan inte ska gällla när man blivit utrikesminister. Det säger riksdagsledamoten Peter Hultqvist (s) som skickat in en interpellation till statsminister Fredrik Reinfeldt där han ställer honom till svars för Carl Bildts optionsaffärer i Vostok Nafta och ägande i Lundin Petroleum mot bakgrund av det den förra borgerliga regeringen fattat beslut om ska gälla rörande etiska regler.

- I dokumentet står även att "riktlinjerna är avsedda att iakttas vare sig statsrådet själv förvaltar sina värdepapper eller förvaltningen överlåtits till annan", säger Peter Hultqvist (s). Fredik Reinfeldt måste reda ut begreppen för vad som ska gälla.

Interpellationsdebatten mellan Fredrik Reinfeldt och Peter Hultqvist kommer att hållas inom några veckor.

För mer information
Peter Hultqvist
070-697 34 35
peter.hultqvist@riksdagen.se

Carin Larsson
Pressekreterare
070-6770712
carin.larsson@riksdagen.se

Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se