Utrikesdepartementet

Carl Bildt till Bryssel

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 15:01 CEST

Utrikesminister Carl Bildt deltar fredagen 15 oktober i möte i Bryssel i vängruppen för stöd till ett demokratiskt Pakistan (Friends of Democratic Pakistan - FoDP). Värdar för mötet är EU:s HR/VP Cathrine Ashton samt Pakistans utrikesminister Qureshi.

Vid mötet kommer den humanitära situationen och återuppbyggnadsbehoven efter översvämningarna att diskuteras, liksom långsiktiga åtgärder för en positiv utveckling i Pakistan så som ekonomiska reformer, energifrågor och utveckling av de nordvästliga områdena.

FoDP skapades hösten 2008 som en vängrupp för stöd till Pakistans demokratiskt valda regering. Forumets syfte är främst politisk dialog i strategiska frågor, men verkar också som en katalysator för konkret stöd till olika projekt.-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer: Mötet i Bryssel (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1331&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en)