Vänsterpartiet

Carl Bildt vägrar svara om Sudan

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 09:24 CET

Riksdagsledamot Jonas Sjöstedt (V) har ställt en interpellation till utrikesminister Carl Bildt om det svenska företagets Lundin Oils inbladning i brott mot mänskliga rättigheter i Sudan, Etiopien och Somalia. Men Bildt vägrar svara på interpellationen och har istället skickat den vidare till handelsminister Ewa Björling.

-Det är en ren smitning, det är Bildt som ansvarar för utrikespolitik och folkrätt. Frågorna har inte med handel att göra, säger Jonas Sjöstedt.

Carl Bildt var tidigare styrelseledamot i Lundin Oil. I samband med att företaget fick tillstånd att utvinna olja i Sudan fördrevs befolkningen i det aktuella området. Under perioden 1997-2003 dödades tusentals personer och tiotusentals fördrevs. I Sverige utreds nu Lundin Oil för folkrättsbrott. I interpellationen frågar Jonas Sjöstedt vad Sveriges regering tänker göra för att få till stånd en oberoende utredning om kopplingen mellan Lundin Oils oljeutvinning och de aktuella krigen, för att de drabbade ska kompenseras och hur man vill förebygga att svenska företag i framtiden medverkar till liknande kränkningar av mänskliga rättigheter.

-Uppenbarligen är det här frågor som Bildt inte vill diskutera eller svara på. Utrikesministerns smiter från sitt ansvar och nonchalerar riksdagen.

Hela interpellationen kan läsas här.

Kontakt: Jonas Sjöstedt 070-554 15 21

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64