Utrikesdepartementet

Carl Bildt välkomnar FN-resolution om fredsfrämjande insats i Darfur

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 11:30 CEST

- Det är mycket glädjande att FN:s säkerhetsråd i går enhälligt kunde anta en resolution om FN:s och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats till Darfur. UNAMID kommer att bli FN:s största fredsoperation, säger utrikesminister Carl Bildt.

- Väl på plats kommer insatsen att fylla en viktig uppgift genom att skydda civila och den kommer därmed också att stödja fredsansträngningarna i regionen. Tillsammans med Norge undersöker vi möjligheterna att delta med ett förband i UNAMID.

- Avgörande är dock att finna en politisk lösning på konflikten, där grova kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitär rätt blivit vardag och många fallit offer för skoningslöst våld.

- Samtalen under de närmaste dagarna i Arusha - under ledning av FN:s och Afrikanska unionens sändebud Jan Eliasson och Salim Ahmed Salim - kommer att bli mycket viktiga för den vidare processen, säger Carl Bildt.

Fakta om FN-resolutionen
Den 31 juli antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 1769 vilken auktoriserar genomförandet av FN och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur (UNAMID). Resolutionen ger UNAMID ett inledande mandat på 12 månader. Insatsen ska uppgå till cirka 26 000 personer, varav cirka 19 000 är militär personal och resten poliser.


Kontakt:
Jessica Svärdström
Departementssekreterare
08-405 38 23

UD:s presstjänst
Dagtid
08-405 57 30