Ericsson

Carl-Henric Svanberg på Ericssons bolagsstämma: "Ericsson starkare än någonsin"

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 16:41 CEST

Ericsson har vuxit snabbare än marknaden varje år sedan 2003 med en årlig tillväxttakt på 12%. Telekom har fått en allt större betydelse för samhällsutvecklingen och för att skapa en hållbar, bättre värld, sade Carl-Henric Svanberg, Ericssons VD och koncernchef, till aktieägarna.
Under de senaste sex åren har Ericsson byggt en världsledande ställning inom mobilnät och services. År 2003 förväntade sig omvärlden att Ericssons omsättning skulle växa från 117 till 130 miljarder till år 2008. Förra året omsatte Ericsson 209 miljarder och sålde alltså för nästan en miljard kronor per arbetsdag.

"Vi är mitt i arbetet med att bygga de nya IP-näten och att föra samman dagens fasta och mobila nät", sade Carl-Henric Svanberg på bolagsstämman. "Vi är skuldfria och hade vid årsskiftet en nettokassa på SEK 35 miljarder. Vi har i princip ingen kundfinansiering och vi har också omfattande besparingsaktiviteter på plats. Vi är marknadsledare och leder teknikutvecklingen. Det stormar i världen, men Ericsson står starkt."

I dag har 4 miljarder människor mobiltelefoni, men inte ens 10% har ännu mobilt bredband. I stora delar av världen står utbyggnad av telekommunikation högst på politikernas agendor. USA har bredbandsutbyggnad i sitt stimulanspaket och i Kina pågår de största utbyggnadsprojekten av telekommunikation som världen någonsin sett.

"Med mobilt bredband öppnar sig möjligheter för människor att få tillgång till utveckling och ett bättre liv, även i de fattigaste länderna. Vi bygger nu mobilnät i FN's Milleniumbyar, som är bland de fattigaste i världen, och kan redan se den stora betydelsen näten har för utvecklingen och att till och med i de fattigaste delarna av Afrika är detta en bra affär för operatörerna."

Världsekonomin beräknas öka tre gånger till år 2050. Samtidigt har regeringar satt som mål att minska koldioxidutsläppen med upp till 50% under samma period.

"Telekom är en förutsättning för hållbar utveckling. För att klara klimatmålen måste vi bygga ett mer intelligent samhälle med smartare elnät, smartare byggnader, kontor och transporter. Vi måste också hitta nya sätt att arbeta. IT- och telekomsektorn erbjuder förutsättningar som bedöms kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen med 15-20%", sade Carl-Henric Svanberg. "Vi har ett stort ansvar. Samtidigt finns här stora affärsmöjligheter då den utmaning som världen står inför kommer att kräva stora satsningar på teknologi och telekommunikation."

"Min tillförsikt inför framtiden grundar sig på att kommunikation inte bara är ett mänskligt behov, utan spelar en allt större roll för samhällsutvecklingen. Vi på Ericsson, vi ska fortsätta arbeta för en hållbar utveckling och en värld där alla kan kommunicera med varandra. Det kan vi bara göra genom att se till att vi behåller vårt teknikledarskap, vårt marknadsledarskap och en god lönsamhet", avslutade Carl-Henric Svanberg.
Information till redaktionen

Ericssons bolagsstämma 2009 ägde rum i Annexet vid Ericsson Globe i Stockholm den 22 april med 1 350 aktieägare anmälda. Aktieägarna bjöds på smörgåstårta, kaffe och lättöl. Agendan finns på www.ericsson.com/investors. På www.ericsson.com/press hittar ni även pressreleasen från bolagsstämman med aktieägarnas beslut.

Du som vill ha videomaterial från Ericsson, titta gärna på www.ericsson.com/broadcast_room.

Vi finns också på www.youtube.com/ericssonpress och www.twitter.com/ericssonpress. Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 250 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna. Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ. För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi. FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA Ericssons pressavdelning Telefon: +46 10719 69 92 E-post: press.relations@ericsson.com Ericssons investerarelationer Telefon: +46 10719 0000 E-post: investor.relations@ericsson.com

AGM_swe
http://hugin.info/1061/R/1307361/300905.pdf