eHälsomyndigheten

​Carl Jarnling är ny enhetschef för Invånartjänster

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 10:30 CEST

eHälsomyndigheten har rekryterat Carl Jarnling som chef för den nya enheten Invånartjänster med ansvar för Hälsa för mig och Läkemedelskollen, två kommande e-tjänster riktade mot invånare. Carl Jarnling har lång erfarenhet från utveckling av digitala invånar- och patienttjänster, såväl inom offentlig som privat sektor.

På eHälsomyndigheten ska Carl Jarnling leda enheten Invånartjänster som är en del av avdelningen E-hälsotjänster.

– Vi är mycket stolta över att Carl Jarnling ska ansvara för våra invånartjänster. Hans kunskaper och erfarenheter inom verksamhetsutveckling med digitala verktyg blir ett värdefullt tillskott för oss, säger avdelningschef Tomas Lithner, eHälsomyndigheten.

Carl Jarnling har en bakgrund som chef, verksamhetsutvecklare och konsult inom digitalisering av offentlig sektor och hälso- och sjukvård. Projekten har handlat om digital innovation inom patient- och medborgartjänster. Närmast kommer Carl Jarnling från IBM.

– Jag brinner för utveckling av innovativa och användbara invånar- och patienttjänster, och då är eHälsomyndigheten en given och lockande plats. Efter ett antal år som konsult och projektledare känns det stimulerande att få ta ett chefsansvar i en central position inom e-hälsoutvecklingen i Sverige, säger Carl Jarnling.

Carl har i grunden en magisterexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet (KI) där han också har arbetat i tio år, bland annat med att bygga upp projektkontoret på KI:s ledningskansli.

För en månad sedan tillträdde Helene Richardsson som affärsutvecklare för Hälsa för mig, en ny tjänst som även den är placerad på enheten Invånartjänster.

– Jag ser fram emot att samarbeta med Helene och vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Jag ansvarar för den fortsatta etableringen och utvecklingen av invånartjänsterna och Helene fokuserar på att utveckla samarbeten med tredjepartsleverantörer för Hälsa för mig – vilka kommer vara nyckeln till framgång för tjänsten, säger Carl Jarnling.

Avdelningen E-hälsotjänster på eHälsomyndigheten ansvarar för att utveckla, lansera och förvalta tjänster inom ramen för tillgängliggörande av vital information för apotek, vård och omsorg samt privatpersoner, myndigheter och företag.

För mer information kontakta: Erika Burlin Hellman, pressansvarig, 010-458 63 56, 076-144 40 56, erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.