Ricoh Sverige AB

Carl Lamm blir helhetsleverantör till SITA

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 09:07 CEST

Carl Lamm har fått förtroendet att bli helhetsleverantör av multifunktionsmaskiner, skrivare, konferenssystem, frankeringsmaskiner m.m. till SITAs hela verksamhet i Sverige. Avtalet löper på 2,5 år med option på förlängning.

SITA är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och avfallshantering. De har 1 100 medarbetare fördelade på ett 60- tal lokalkontor i Sverige. Med Carl Lamm som helhetsleverantör får SITA en centraliserad och enhetlig struktur på maskinparken och möjlighet till likvärdig standard på samtliga kontor.

- Vi är stolta över att ha fått ännu en kund som är en av de största aktörerna i sin bransch. SITAs verksamhet finns över hela Sverige vilket innebär att Carl Lamm kan utnyttja sin fördel av att vara en rikstäckande organisation med närhet till kunden, säger Hans Johansson, VD och koncernchef på Carl Lamm Holding AB.

- SITA ser flera fördelar med det här avtalet när det gäller hög funktionalitet och servicegrad och inte minst att vi samarbetar med en stabil aktör på marknaden, säger Lars Rittsten, inköpschef på SITA Sverige AB.

För ytterligare information:
Hans Johansson, VD och koncernchef Carl Lamm Holding AB, hans.johansson@carllamm.se, tel 08-734 18 47
Magnus Christerson, marknadsdirektör Carl Lamm, magnus.christerson@carllamm.se, tel 08-734 18 68


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Carl Lamm Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2008 klockan 08:50 (CET).

It-företaget Carl Lamm är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en egen rikstäckande organisation på 25 strategiska orter i Sverige som erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör för Ricohs produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia frankeringssystem samt distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare är bolaget HP Preferred Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm Holding är noterat på OMX Nordiska Börs. För ytterligare information om Carl Lamm Holding, se www.carllamm.se.