Ricoh Sverige AB

Carl Lamm får utökat förtroende av SCA Hygiene Products i nytt avtal

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:25 CEST

Carl Lamm har fått totalansvaret för hela dokumenthanteringen hos SCA Hygiene Products AB i Göteborg. Dessutom utökas samarbetet till att även inkludera en webbaserad lösning som underlättar företagets inköp av mobiltelefoner och mobila tjänster. Avtalet löper på tre år och innebär att Carl Lamm, utöver mobiltelefoni, ansvarar för leverans, installation, drift, service och support på SCA Hygiene Products' multifunktionsmaskiner och skrivare.

SCA Hygiene Products AB har drygt 900 anställda i Göteborg och är en del av den globala SCA koncernen som har verksamhet i över 90 länder. SCA producerar hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror.

SCA Hygiene Products i Göteborg har haft Carl Lamm som huvudleverantör i flera år och väljer nu att utöka samarbetet. Det nya avtalet innebär att SCA Hygiene Products får en sänkning av sina utskriftskostnader med 20 procent räknat över tre år.

- Nu förstärker vi vår relation med kunden med ett nytt mer omfattande avtal. SCA är en strategiskt viktig kund för oss, säger Hans Johansson, VD och koncernchef på Carl Lamm Holding AB.

För ytterligare information:
Hans Johansson, VD och koncernchef Carl Lamm Holding AB, hans.johansson@carllamm.se, tel 08-734 18 47
Magnus Christerson, marknadsdirektör Carl Lamm, magnus.christerson@carllamm.se, tel 08-734 18 68

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Carl Lamm Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2008 klockan 08:50 (CET).

It-företaget Carl Lamm är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en egen rikstäckande organisation på 25 strategiska orter i Sverige som erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör för Ricohs produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia frankeringssystem samt distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare är bolaget HP Preferred Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm Holding är noterat på OMX Nordiska Börs. För ytterligare information om Carl Lamm Holding, se www.carllamm.se.