Ricoh Sverige AB

Carl Lamm levererar videokonferenssystem till SCB

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 09:37 CEST

Logica har slutit avtal med Carl Lamm om leverans av videokonferenssystem till Statistiska Centralbyrån (SCB). Avtalet avser leverans av hela funktionen för videokonferenssystem samt AV-teknik. Avtalstiden är fyra år med option på två års förlängning.

SCB har cirka 1 400 medarbetare, varav 560 personer arbetar i Stockholm och 680 i Örebro. I SCB:s upphandling av IKT-drifttjänster ingick krav på leverans av videokonferens som tjänst, där ansvar för driften med hög service och korta inställelsetider var ett grundkrav. SCB anlitar Logica som IKT-driftleverantör och deras val föll på Carl Lamm som kommer att ta över SCBs befintliga funktion för videokonferenser och byta ut och uppgradera all utrustning på båda kontoren i Örebro och Stockholm.

- SCB har kontor i både Stockholm och Örebro. Att använda videokonferens innebär stora besparingar främst vad gäller resekostnader. Att med stöd från Carl Lamm modernisera anläggningarna och därmed göra dem mer attraktiva för våra interna användare kommer att medföra en än högre nyttjandegrad, säger Hans Sjöberg, enhetschef vid SCB.

- Videokonferenser ligger helt i tiden med dagens krav på miljövänlighet och ekonomiska besparingar. Vi är glada över att ha slutit det här avtalet om leverans till SCB, säger Hans Johansson, VD på Carl Lamm Holding AB.

För ytterligare information:
Hans Johansson, VD Carl Lamm Holding AB, hans.johansson@carllamm.se, tel. 08-734 18 47. Magnus Christerson, marknadsdirektör Carl Lamm, magnus.christerson@carllamm.se, tel 08-734 18 68.

It-företaget Carl Lamm är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en egen rikstäckande organisation på 26 strategiska orter i Sverige som erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm Holding AB förvärvades under maj 2009 av Ricoh Europe Holdings PLC. Carl Lamm är exklusiv distributör för Ricohs produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia frankeringssystem samt distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare är bolaget HP Gold Partner och Microsoft Gold Partner.