Ricoh Sverige AB

Carl Lamms dotterbolag Yrkesmästaren levererar hårdvaruservice till SCA Graphic Sundsvall

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 08:45 CEST

Carl Lamms dotterbolag Yrkesmästaren (YM i Norr AB) har slutit ett treårigt avtal med SCA Graphic Sundsvall. Avtalet avser service på PC-utrustning. SCA har redan tidigare avtal om leverans av multifunktionsmaskiner från Carl Lamm och nu väljer man att utöka samarbetet till att även avse service på hårdvara.

SCA Graphic Sundsvall är en del av den globala konsumentvaru- och papperskoncernen SCA. Affären med Yrkesmästaren gäller tjänsterna kring service av cirka 1 500 datorer med tillbehör och möjliggör även för SCA att köpa hårdvara och licenser från Yrkesmästaren. Avtalet innebär att SCA får all service samlad på samma ställe. Yrkesmästaren utför servicearbetet på plats hos SCA och har regelbundna tider för upphämtning och service.

- Vi är nöjda med avtalet och har gjort den bedömningen att Yrkesmästaren kan utföra hårdvaruservice på PC-utrustning på ett enhetligt, effektivt och enkelt sätt, säger Anders Samuelsson, IT-chef SCA Graphic Sundsvall AB.

- Vi är väldigt glada och stolta över att få sluta det här exklusiva avtalet med SCA. Nu förstärker vi vår position inom service som är en del av våra verksamhetsområden, säger Peter Mattsson, vice vd på YM i Norr AB.

För ytterligare information:
Peter Mattsson, vice vd YM i Norr, peter.mattsson@yrkesmastaren.se, tel. 060-13 88 11.
Magnus Christerson, marknadsdirektör Carl Lamm, magnus.christerson@carllamm.se, tel. 08-734 18 68.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Carl Lamm Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2009 klockan 08:45 (CET).

It-företaget Carl Lamm är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en egen rikstäckande organisation på 26 strategiska orter i Sverige som erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör för Ricohs produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia frankeringssystem samt distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare är bolaget HP Gold Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm Holding är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs. För ytterligare information om Carl Lamm Holding, se www.carllamm.se