Miljöpartiet de gröna

CARL SCHLYTER OM NÄTSPRITEN

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 16:52 CEST

Idag rekommenderade EU:s generaladvokat att EG-domstolen ska tillåta handel med alkohol via Internet i Sverige. Nu föreslår Carl Schlyter, miljöpartiets EU-parlamentariker att Sverige ska dra av de ökade kostnaderna för Sverige på medlemsavgiften.

- Ett sådant beslut skulle bryta mot systembolagets monopol på alkoholförsäljning i Sverige och blir därmed också ett brott mot det svenska EU-avtalet. Det enda rimliga är att vi skickar dem fakturan för de ökade alkoholskadorna genom att dra av kostnaderna på medlemsavgiften, säger Carl Schlyter.

Enligt en uträkning gjord av nationalekonomen Anders Johnsson kostar alkoholen idag det svenska samhället mer än 150 miljarder kronor årligen. En ökning av alkoholkonsumtionen betyder att de kostnaderna ökar ytterligare.

- Varje land som inte följer EU-lagstiftningen kan bötfällas av EU-kommissionen. Det rimliga är att vi tillämpar samma logik om EU bryter våra avtal. Om vi räknar med en modest ökning av konsumtionen med 3% blir merkostnaden av EG-domstolens beslut 4.5 miljarder kronor. Jag tycker att vi i budgeten ska minska medlemsavgiften med det beloppet om inte EG-domstolen omprövar generaladvokatens beslut, säger Carl Schlyter.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Carl Schlyter, 070-238 25 15
Johan Schiff, politisk sekreterare, 073-366 57 52


Kontakt: Johan Schiff