Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Carlgrens utspel om naturreservat ingen nyhet men lovvärt

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 16:03 CEST

Carlgrens utspel om naturreservat ingen nyhet men lovvärt

 -          Att Andreas Carlgren nu går ut och lovar 10 nya naturreservat i Stockholms län är ett sju år gammalt löfte från staten och kommunerna i länet. Dock ska han ha beröm för att han sätter press på sina allianskollegor i Stockholm. Samtidigt kan det ses som ett erkännande av att allianspartiernas naturvårdspolitik enligt Naturskyddsföreningens utvärdering varit en skandal. Enligt planen från 2003 skulle samtliga naturreservat ha förverkligats eller satts igång redan nu men många har förhalats. Vissa har bildats men många väntar fortfarande på att få att förverkligas.  Däribland sex naturreservat i Stockholms stad som den rödgröna majoritetens fattade beslut om förra mandatperioden men som den borgerliga majoriteten har vägrat att omsätta i verklighet. Detta är tragiskt för stockholmarna då flera av dessa områden, bl.a. Årstaskogen och Älvsjöskogen, riskerar att exploateras och förstöras som frilufts- och rekreationsområden. Det säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län med anledning av miljöminister Andreas Carlgrens utspel om nya naturreservat i Stockholms län.

-          Att Carlgren tar upp skyddet av Storstockholms tio gröna kilar är glädjande men det kräver att de enskilda kommunerna tar sitt ansvar då dessa unika grönområden sträcker sig över flera kommuner. Här krävs en samverkan över kommungränserna vilket Naturskyddsföreningen och ett tjugotal andra organisationer med sammanlagt 200 000 medlemmar har varit med och initierat under de senaste åren i bl.a. Rösjökilen i norra Storstockholm, säger Mårten Wallberg.

För information om Naturskyddsföreningens utvärdering av allianspartiernas naturvårdspolitik gå in på: http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/vitbok.pdf

 

För ytterligare information kontakta:

Mårten Wallberg, ordförande
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
mobil 0733-746714

 

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.