Moderaterna

Carlsson: Håll dig till riktiga fakta, Lena Ek

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2003 10:00 CEST

- Debatten inför folkomröstningen av euron den 14 september gynnas inte av att nej-sidan använder sig av oriktiga uppgifter, och jag hoppas därför att Lena Ek nu går ut och korrigerar sitt uttalande om Sveriges handel med euroländerna, precis som Marita Ulvskog tidigare har gjort vad gäller frågan om att Sverige faktiskt förlorar i inflytande om vi står utanför eurosamarbetet.

Det säger moderaternas vice ordförande och euro-kampanjgeneral Gunilla Carlsson.

- I en debatt i gårdagens Aktuellt argumenterade Lena Ek (c) för ett nej till euron med hjälp av oriktiga uppgifter om Sveriges handel med Euro-länderna. Lena Ek (c) hävdade i debatten att det inte är sant att Sverige handlar mest med euroländerna, utan att handeln med dessa länder endast uppgår till 16 procent. Sanningen är att 44 procent av vår handel sker med Euro-zonen. Lägger vi till Danmark till denna grupp, vilket är naturligt då Danmark har knutit sin krona till euron, blir andelen av Sveriges handel som går till detta område över hälften (51 procent).

- Handel och annat utbyte mellan människor och länder är ett grundläggande värde, och den gemensamma valutan euron är ett viktigt verktyg för att öka just handeln och utbytet mellan människor, företag och länder. Sedan EMU-starten 1999 har handeln mellan euroländerna ökat med 30 procent medan ökningen i Sverige endast varit ca 10 procent. Euron främjar en ökad handel och innebär bättre förutsättningar för svenska företag, vilket i sin tur underlättar en högre tillväxt och fler arbetstillfällen. Eurons fördelar går inte att gömma bakom oriktiga uppgifter, säger Gunilla Carlsson.

Fotnot: Statistiken över Sveriges handel är från 2002 och har hämtats från SCB och beräknas för vår totala handel, det vill säga import + export. Detaljerade handelssiffror finns i SCB:s statistiska meddelande HA22SM0303, på SCB:s hemsida www.scb.se