Carmenta AB

Carmenta Server certifierad för webb GIS standarder

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 12:21 CET

Öppna standarder för datautbyte blir allt viktigare inom det snabbt växande webb GIS-området. Carmenta Server har nyligen blivit certifierad för fem viktiga internationella standarder från Open Geospatial Consortium, Inc (OGC).

Carmentas kartlösningar och produkter används sedan länge i sammanhang där det ställs stora krav på prestanda, flexibilitet och skalbarhet. Carmenta Server ger organisationer tillgång till en beprövad serverteknologi för att hantera digitala kartor och annan geografisk information. Produkten används i allt större utsträckning för att förenkla distribution och utbyte av geografiska data med hjälp av standardiserade tjänstegränsytor.

Som aktiv medlem i OGC arbetar Carmenta ständigt med att anpassa och certifiera sina produkter för öppna lösningar. På OGC:s webbplats för produktjämförelser framgår vilka specifikationer som stöds av Carmenta Server jämfört med andra produkter.
“Vi är starka förespråkare för öppna standarder inom GIS-området och stolta över att erbjuda en kartserver-produkt med marknadens bästa stöd för OGC-certifierade tjänster. Detta kommer särskilt att gagna våra kunder inom myndigheter och verk”, säger Mikael Gråsjö, ansvarig för serverprodukter på Carmenta.

Mer information
Mikael Gråsjö, Program Manager SDI, Carmenta AB
+46 31 – 775 57 22
mikael.grasjo@carmenta.com

Om Carmenta
Carmenta levererar Geografisk Informationsteknologi (GIT) till kunder som bygger affärs- och verksamhetskritiska system för en global marknad. Genom att erbjuda effektiva kartlösningar hjälper vi våra kunder att korta ner utvecklingstiden och hålla nere kostnaden. Vi har ett brett utbud av produkter och tjänster inom områdena Spatial Data Infrastructures (SDI), säkerhet och försvar & flyg.
Läs mer på www.carmenta.com

Om Open Geospatial Consortium, Inc (OGC)
OGC är en internationell standardiseringsorganisation för geospatiala tjänster. Medlemsorganisationerna i OGC, som är mer än 370, utgörs av privata företag, statliga organisationer och forskningsorganisationer. Inom OGC sker samarbete kring standardisering av bland annat geospatial information och dataformat för geografiska informationssystem.
Läs mer på www.opengeospatial.org