Carnegie

Carnegie Fastigheter gör storaffär med Fabege

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:02 CET

Carnegie Fastigheter Sverige AB (Carnegie Fastigheter) har förvärvat
Stockholmsfastigheten Racketen 10 belägen i Alvik och har samtidigt avyttrat
fastigheten Planen 4 i Solna. Affärerna motsvarar ett underliggande
fastighetsvärde på cirka 800 miljoner kronor.

Uthyrningsbar yta för fastigheten i Alvik är 38 000 kvm. Antalet hyresgäster är
cirka femtio. Fastigheten har ett gott kommunikationsläge med omedelbar
anslutning till tunnelbanan och tvärbanan. Fastigheten Planen 4 i Solna, som
sålts till Fabege, har en uthyrningsbar yta på drygt 5 000 kvm och är belägen
vid Råsunda Fotbollsstadion. Fastigheterna tillträds den 2 april 2007.

Staffan Olsson, VD i Carnegie Fastigheter;
- Det är tillfredsställande att kunna redovisa för våra aktieägare att vi
förvärvat en effektiv förvaltningsenhet i ett bra läge i Stockholm. Carnegie
Fastigheter är i princip fullinvesterat och nu skiftar bolagets fokus till aktiv
förvaltning och utveckling av beståndet. Vi har effektiva förvaltningsenheter
och en bra mix av fastigheter i regioner med god tillväxtpotential. Vi ser fram
emot att under många år utveckla beståndet vidare tillsammans med våra
hyresgäster.

Affären innebär att Carnegie Fastigheter har förvärvat fastigheter för knappt
tre miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är helt koncentrerat till
storstadsregionerna. Stockholm, Göteborg och Malmö svarar vardera för ungefär en
tredjedel av portföljens marknadsvärde.

Staffan Olsson säger vidare;
- I dagsläget är vår bedömning att den svenska fastighetsmarknaden kommer att
förbli god. Prisutvecklingen på fastigheter kommer att gå in i ett lugnare
skede, bland annat pga ett långsamt stigande ränteläge som dock kompenseras av
en allt starkare hyresmarknad främst i storstadsregionerna. Men
fastighetsmarknaden förändras snabbt av bland annat konjunkturläget,
ränteförändringar, kapitalinflödet och nya och mer aggressiva konkurrenter. Det
innebär nya utmaningar och möjligheter för Carnegie Fastigheter som
fastighetsägare.

För ytterligare information kontakta Staffan Olsson, mobil 073 417 92 65


Carnegie Fastigheter Sverige AB är ett fastighetsbolag som förvaltas av Carnegie
och startades i juni 2005. Målet är att erbjuda välrenommerade institutioner
långsiktig och professionell exponering mot den svenska fastighetsmarknaden. Det
totala investeringsutrymmet är cirka tre miljarder kronor.