Carnegie

Carnegie Fastigheter Sverige AB förvärvar fastigheter för 1,2 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 08:58 CEST

Carnegie Fastigheter Sverige AB (Carnegie Fastigheter) har förvärvat fem fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö för totalt 1,2 miljarder kronor. Köpen har genomförts under första kvartalet 2006 i fyra olika affärer. Fastighetsbeståndet består till övervägande del av moderna kontor men omfattar också bostäder, detaljhandel och lätt industri. Den sammanlagda ytan är knappt 85 000 kvadratmeter. Profilfastigheten i beståndet är fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg med Ericsson som hyresgäst.

Direktavkastningen på hela beståndet uppgår till drygt sju procent beräknat på förvärvspriset.

”Det är glädjande att vi nu har en fastighetsportfölj med god avkastning och långa kontrakt i storstadsregionerna. Den goda likviditeten i marknaden gör att vi nu utvärderar ett antal förvärvsmöjligheter som kompletterar vår portfölj väl”, säger Staffan Olsson VD för Carnegie Fastigheter.

Carnegie Fastigheter startades i juni 2005 för att erbjuda företag och institutioner fastighetsexponering i Sverige. Aktieägare är ett litet antal välrenommerade institutioner och företag. Carnegie är förvaltare och ansvarar för investeringsbedömningar, finansieringslösningar, köp, försäljningar och löpande förvaltning. Carnegie Investment Bank AB äger 1,4 % av Carnegie Fastigheter. Förvärvskapaciteten uppgår totalt till tre miljarder kronor.

Carnegie Fastigheters juridiska rådgivare har i samtliga transaktioner varit Glimstedt.

För information kontakta Staffan Olsson på mobiltelefon 073 417 92 65

Stockholm den 27 mars 2006