Carnegie

Carnegie – januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 14:23 CEST

Vinst efter skatt 287 miljoner kronor (100 miljoner kronor)

• Carnegies vinst efter skatt första kvartalet 2006 var 287 miljoner kronor (100 miljoner kronor), vilket motsvarar en vinst per aktie om 4,18 kronor (1,50 kronor), en ökning med 188% jämfört med första kvartalet 2005.

• Totala intäkter första kvartalet 2006 ökade med 89% till 1 239 miljoner kronor (656 miljoner kronor), Carnegies bästa kvartal någonsin. Affärsområde Securities intäkter ökade med 96% till 639 miljoner kronor. Affärsområde Investment Bankings intäkter uppgick till 241 miljoner kronor, en ökning med 149% jämfört med första kvartalet 2005. Intäkterna för affärsområde Asset Management ökade med 68% till 212 miljoner kronor och för Private Banking med 37% till 147 miljoner kronor.

• Förvaltat kapital uppgick till 101 miljarder kronor, en ökning med 9 miljarder kronor sedan årsskiftet, varav nettoinflöde om 5 miljarder kronor och värdeökning om 4 miljarder kronor.

• Totala kostnader före vinstdelning uppgick till 428 miljoner kronor (374 miljoner kronor), en ökning med 14% jämfört med motsvarande period föregående år.

• Årsstämman den 23 mars beslutade om utdelning med 9,19 kronor per aktie, vilket betalades ut till aktieägarna den 31 mars. Kjartan Gunnarsson och Stig Vilhelmson (Carnegies koncernchef sedan den 23 mars) valdes in i Carnegies styrelse. Christer Zetterberg utsågs till styrelsens ordförande.

• Personalförändringar: Jim Cirenza, chef för Carnegies amerikanska verksamhet, har utnämnts till chef för affärsområde Securities och ingår därmed i koncernledningen. Mark Walker har lämnat koncernledningen men kvarstår i befattningen som chef för Carnegies verksamhet i Storbritannien.


Stig Vilhelmson, koncernchef:
”Under gynnsamma marknadsförutsättningar har Carnegie fortsatt att leverera mycket goda resultat över hela linjen.”

”Min vision är att Carnegie ska vara världsmästare inom våra nischer. Det innebär fortsatt hårt arbete med att identifiera och förbättra alla de detaljer som krävs för att vara våra kunders förstahandsval.”Revisorernas granskning
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Telefonkonferens
Carnegie’s CEO Stig Vilhelmson och Mats-Olof Ljungkvist (CFO) presenterar kvartalsrapporten vid en telefonkonferens den 26 april kl 16.00. Telefonkonferensen är öppen för allmänheten, för att delta vänligen ring +44 20 7154 2638. Presentationen är på engelska. Konferensen kan också följas via direktsändning på Internet www.carnegie.se/ir, där även bildmaterialet presenteras. Hela telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Carnegies hemsida, www.carnegie.se/ir, en timme efter presentationens slut.

Kontaktpersoner
För ytterligare information vänligen kontakta Stig Vilhelmson (CEO) 08-5886 90 75, Mats-Olof Ljungkvist (CFO) 08-5886 90 13 eller Birgitta Henriksson (IR) 08-5886 86 39.

Ekonomisk rapportering 2006
Delårsrapport januari-juni 13 juli
delårsrapport januari-september 18 oktober
Ytterligare information finns på www.carnegie.se/ir.

Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.