Carnegie

Carnegie - Vinst efter skatt 203 miljoner kronor (66 miljoner kronor) första halvåret 2004

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 14:10 CEST

Carnegies vinst efter skatt för första halvåret 2004 uppgick till 203 miljoner kronor (66 miljoner kronor), vilket motsvarar en vinst per aktie om 3,04 kronor (0,99 kronor). Vinsten efter skatt för det andra kvartalet uppgick till 82 miljoner kronor (43 miljoner kronor), en ökning med 91% jämfört med det andra kvartalet i fjol.

Totala intäkter de första sex månaderna 2004 var 1 387 miljoner kronor (975 miljoner kronor), en ökning med 42% jämfört med det första halvåret 2003. Intäkterna under det andra kvartalet uppgick till 653 miljoner kronor, en ökning med 28% jämfört med samma kvartal 2003 och en minskning med 11% från föregående kvartal. Securities intäkter för första halvåret ökade med 49% till 654 miljoner kronor. Securities intäkter för andra kvartalet uppgick till 284 miljoner kronor, en minskning med 23 procent jämfört med första kvartalet 2004, vilket följer omsättningsutvecklingen på de nordiska aktiemarknaderna. Intäkterna inom Investment Banking ökade med 48% till 253 miljoner kronor under första halvåret, efter ett starkt andra kvartal med intäkter på 139 miljoner kronor. Asset Management & Private Bankings intäkter under första halvåret ökade med 32% till 481 miljoner kronor, främst till följd av värdeökningen i aktiefonder och högre aktivitet inom Private Bankings mäkleriverksamhet.

Totala kostnader före vinstdelning under första halvåret var 797 miljoner kronor (794 miljoner kronor), en ökning med 5% jämfört med första halvåret 2003, exklusive kostnader för personalneddragning. Totala kostnader före vinstdelning för andra kvartalet var 409 miljoner kronor, en ökning med 14% jämfört med andra kvartalet 2003, exklusive kostnader för personalneddragning. Ökningen beror främst på ökade IT-investeringar samt en underliggande ökning av personalkostnaderna på omkring 5%. Baserat på rådande marknadssituation har det uppskattade kostnadsintervallet för 2004 justerats till mellan 1 500 miljoner och 1 600 miljoner kronor.

Det förvaltade kapitalet uppgick till 63 miljarder kronor den 30 juni 2004, en ökning med 8 miljarder kronor sedan årsskiftet. Ökningen motsvarar ett nettoinflöde och en värdeökning om vardera 4 miljarder kronor.

Citat från koncernchef Karin Forseke:
”Resultatet för årets första sex månader är en markant förbättring jämfört med 2003, och halvårsresultatet är i nivå med föregående års helårsresultat. Året inleddes med en stark tro på marknaden, vilken under andra kvartalet avtog till följd av den globala oron kring utvecklingen av räntor, oljepriser och andra makroekonomiska faktorer. Vi kan dock konstatera att jämfört med 2003 har marknadsläge och marknadsaktivitet förbättrats.”

”Carnegies starka marknadsposition skapar förutsättningar för att fortsätta bygga för framtiden. Det är med stor tillförsikt jag kan konstatera att detta styrkts ytterligare under andra kvartalet då ett antal betydande rekryteringar gjorts inom samtliga affärsområden.”


Revisorns granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.


Telekonferens
Carnegies koncernchef Karin Forseke kommer att presentera resultatet för första halvåret vid en telekonferens den 15 juli klockan 16.00. Telekonferensen är öppen för allmänheten, ring
+44 (0)20 7162 0183 för att delta. Konferensen kan också följas via en direktsändning på Internet, www.carnegie.se/ir, där även bildmaterialet presenteras. Hela telekonferensen kommer att finnas tillgänglig på Carnegies hemsida en timme efter presentationens slut.

Kontaktpersoner
För ytterligare information vänligen kontakta Karin Forseke (CEO) +46 8 5886 90 10, Mats-Olof Ljungkvist (CFO) +46 8 5886 90 13 eller Birgitta Henriksson (IR) +46 8 5886 86 39.


Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking och Asset Management & Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i sju länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Storbritannien och USA.