Carnegie

Carnegies niomånadersresultat - Vinst efter skatt 239 miljoner kronor (135 miljoner kronor)

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 14:27 CEST

Carnegies vinst efter skatt för årets första nio månader ökade med 77%, jämfört med samma period 2003. Vinst efter skatt uppgick till 239 miljoner kronor (135 miljoner kronor), vilket motsvarar en vinst per aktie om 3,59 kronor (2,02 kronor). Vinst efter skatt för tredje kvartalet var 36 miljoner kronor (69 miljoner kronor).

Totala intäkter för de första nio månaderna 2004 uppgick till 1 867 miljoner kronor (1 500 miljoner kronor), en ökning med 25% jämfört med motsvarande period 2003. De totala intäkterna för tredje kvartalet var 480 miljoner kronor, en minskning med 8% jämfört med tredje kvartalet 2003 och ned 26% jämfört med andra kvartalet 2004. Affärsområdet Securities intäkter uppgick till 862 miljoner kronor under de första nio månaderna, en ökning med 29% jämfört med samma period 2003. Securities intäkter för tredje kvartalet var 208 miljoner kronor, en nedgång med 9% jämfört med motsvarande period 2003, och påverkades av ett nollresultat inom tradingverksamheten. Intäkterna från Investment Banking ökade med 25% under årets första nio månader till 322 miljoner kronor, av dessa avser 70 miljoner kronor tredje kvartalet. Intäkterna från Asset Management & Private Banking ökade med 19% till 683 miljoner kronor under de första nio månaderna 2004. Av dessa avser 202 miljoner kronor tredje kvartalet.
Totala kostnader före vinstdelning för de första nio månaderna var 1 163 miljoner kronor (1 124 miljoner kronor), en ökning med 4% jämfört med samma period 2003. Totala kostnader före vinstdelning för tredje kvartalet var 366 miljoner kronor, en uppgång med 4% jämfört med den genomsnittliga kvartalskostnaden exklusive kostnader för personalneddragning 2003. Baserat på rådande marknadsförhållanden kvarstår ledningens uppskattade kostnadsintervall för 2004 till 1 500 – 1 600 miljoner kronor.

Det förvaltade kapitalet uppgick till 60 miljarder kronor den 30 september 2004, en ökning med 5 miljarder kronor sedan årsskiftet, bestående av ett nettoinflöde på 3 miljarder kronor och en värdeökning om 2 miljarder kronor.

Styrelsens uppfattning är att den grundläggande principen för Carnegies utdelningspolicy ska kvarstå även efter det att nya regler för kapitaltäckning enligt Basel II-förslaget trätt i kraft i slutet av 2006. Detta innebär att allt kapital utöver en tillräcklig och betryggande kapitaltäckningsnivå ska delas ut till aktieägarna. Styrelsens avsikt är att anpassningen till det nya regelverket främst ska ske genom upptagande av efterställda lån.

Carnegies nomineringskommitté för 2005 består av Mats Lagerqvist (Robur), Anders Lannebo (Lennebo Fonder) och Mikael Nordberg (Firstnordic Fonder). Ordföranden i Carnegies styrelse är adjungerad medlem av nomineringskommittén. I samband med att bokslutskommunikén presenteras i februari 2005 kommer nomineringskommittén att presentera sitt förslag till styrelseledamöter inför bolagsstämman 2005.

Citat från koncernchef Karin Forseke:
”Resultatet för de första nio månaderna förbättrades kraftigt, främst som en följd av de goda marknadsförutsättningarna under det första kvartalet. Intäkterna under tredje kvartalet var svaga, men vi är övertygade om att vi har en solid plattform och vi fortsätter att stärka positionen hos våra kunder.”

Revisorns granskning
Denna delårsrapport har varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.


Telekonferens
Carnegies koncernchef Karin Forseke kommer att presentera resultatet för tredje kvartalet vid en telekonferens den 21 oktober klockan 16.00. Telekonferensen är öppen för allmänheten, ring
+44 (0)20 7162 0186 för att delta. Konferensen kan också följas via en direktsändning på Internet, www.carnegie.se/ir, där även bildmaterialet presenteras. Hela telekonferensen kommer att finnas tillgänglig på Carnegies hemsida en timme efter presentationens slut.


Kontaktpersoner
För ytterligare information vänligen kontakta Karin Forseke (CEO) +46 8 5886 90 10, Mats-Olof Ljungkvist (CFO) +46 8 5886 90 13 eller Birgitta Henriksson (IR) +46 8 5886 86 39.


Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking och Asset Management & Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.