LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Caroline Trapp kvar som LRF-bas

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 09:07 CEST

Det blev inte som valberedningen ville. En majoritet av stämmoombuden röstade för att Caroline Trapp ska stanna som förbundsordförande i LRF.
-Jag är lättad och glad över att stämmoombuden givit mig fortsatt förtroende att leda LRF, säger Caroline Trapp.


-Vi är mitt i ett viktigt skede i förändringen av LRF som jag gärna vill slutföra. Vår offensiva vision att de gröna näringarna ska inta en tätposition när det gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft har redan givit avtryck i samhället. Men vi behöver ta ytterligare steg på den här vägen. Jag vill formera våra styrkor i LRF tydligare så att organisationen blir ett ännu bättre verktyg för medlemmarna i deras ambition att få landet att växa.

Caroline Trapp är därmed LRFs förbundsordförande i ett år till. Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen blev efter en sluten omröstning; Elisabeth Gauffin, Uppsala, Helena Jonsson, Jönköping, Per Nilsson, Uppsala, Stig Högberg, Västernorrland, Eva-Karin Hempel, Skåne, Anniqa Nygård, Västerbotten, Otto Ramel, Skåne och Lars-Göran Pettersson, Skaraborg.

Sedan tidigare har förbundsstyrelsen sju ledamöter på fasta mandat, nämligen Christer Segerstéen, LRF Skogsägarna, Christer Eliasson, Svensk Mjölk, Therese Erneskog, LRF Ungdomen, Robert Henriksson, Gröna Näringens Riksorganisation, Sören Kvantenå, Swedish Meats, Thomas Bodén, Svenska Lantmännen och Stig Lindén, Landshypotek.

Stämmoombuden hade tidigare under eftermiddagen röstat ja till valberedningens förslag om att minska antalet ledamöter i förbundsstyrelsen till 16.