creadtivity AB

Cartella Di Lusso vänder sig till en välbergad och krävande målgrupp

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 19:10 CEST

Det vi på creADtivity AB erbjuder våra kunder är en möjlighet att presentera sitt varumärke i sällskap med andra starka varumärken. Cartella Di Lusso har samlat 20 branscher, som våra mottagare genom diverse enkätundersökningar har valt ut som de mest intressanta.

Cartella Di Lusso´s mottagare är landets köpstarkaste målgrupp. Vi når ut till de personer i landet som har en inkomst av tjänst över 1,5 miljoner kr. 2009 bestod denna grupp av 27200 personer i Sverige.

Första utskicket sker den 16 september och distribueras till Stockholms området. Våra kunder är allt ifrån Swedbank AB med annons inom privatebanking, Carpe Diem Beds, BRP Sweden mm.

creADtivity AB är en reklambyrå som ser på marknadsföring på ett annorlunda sätt. Vi ger oss på mediebruset genom att vara kreadtiva med hur våra kunders budskap ska levereras snarare än dess innehåll.

Dagens traditionella medier är överbelastade med annonser och människor har lärt sig att undvika reklamen. Vår lösning är att inte öka marknadsföringen i de traditionella mediekanalerna utan hitta egna vägar för att nå ut till slutkonsumenten.

Idag arbetar vi främst med en media kanal som kallas Ambient Media. Det är en marknadsföringskanal som är designad att nå ut till unika målgrupper genom oortodoxa och oväntade aktiviteter och ytor.