Lifecap AB

Caseholdern med breddad kompetens, och holistisk människosyn tar över coachens roll, och ställer fördjupade krav på klienten.

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 09:12 CEST

En caseholder är en nästa generationens coach. Kraven på caseholdern är högt ställda. Både gedigen egen erfarenhet från ledande positioner och en djupgående terapeututbildning krävs för att få använda titeln hos Life CaP Centret, som är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2000. Caseholdern har en holistisk människosyn och arbetar, med hjälp av ett kvalificerat nätverk, med att matcha klientens önskemål med rätt kompetens.

I nuläget arbetar tre caseholders i Life CaP Centrets regi. Fler är under utbildning. Jörhan Pienitzka, utbildningsansvarig, caseholder och terapeut, menar att det kommer att bli svårt att få resurserna att räcka till, eftersom efterfrågan på caseholders ökar bland ledare och framstående idrottsmän.

Inom chefsskikten och i idrottsvärden har coachar används under en längre tid. Nu finns ett behov av att höja ribban ytterligare. En enskild person förmår sällan möta de behov som kunden har inom samtliga intresseområden. En caseholder som är verksam inom Life CaP Centret har ett väl etablerat nätverk med en rad olika kompetenser tillgängliga. Dessa samordnas för att stödja kunden, för att främja helheten, och tillfredställa de behov som finns.

Förutom att arbeta i individuella program och tillhandahålla caseholders, erbjuder Life CaP Centret bl.a. terapeututbildningar, ledarskaps-, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet, författare.

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se